Individuální projekt DŮM V MAŘÍŽI

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 124.30 m²
Podlahová plocha 101.50 m²
Výška hřebene 5.76 m
Sklon střechy 35°

Když přijíždíte do Maříže, osady vyhlášené nádherně malovanou keramikou na okraji České Kanady, všechno z Vás spadne a dýchne na Vás nezaměnitelná atmosféra tohoto místa. Jste jakoby v jiném světě. Připadal jsem si tak i já, když jsme se poprvé sešli s investorkou, která měla pozemek, projekt ryze individuálního domku v našem systému a stavební povolení na cestě. Chtěla jediné, aby jí někdo dobře a rychle postavil její vysněný dům, ve kterém je místo nejen pro ni, ale i pro její domácí zvířátka a odkud to bude mít kousek ke svým milovaným koňům. Slovo dalo slovo, za pár týdnů bylo povolení a za dva měsíce i deska - přesně v termínu, kdy jsme se domluvili. 

Jedná se o dům ve tvaru písmene L, kde je hlavní trakt o dispozici 2+kk oddělen od ubikace pro čtyřnohé obyvatele domácnosti krytým stáním pro automobil. Sedlová střecha se sklonem 35° na hlavní části má výrazný přesah směrem nad terasu, takže ji i částečně zastřešuje. Dům je navržen jako difuzně otevřená dřevostavba ve stavebním systému DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda (teplovodní podlahovka) a bude vybaven decentrálním řízeným větráním s rekuperací zn. inVENTer. 

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Realizace stavby

Realizace - pohled z ulice

Reference / Maříž (okr. Jindřichův Hradec)

Období realizace

od 09/2023

Charakteristika domu

Desku dokončil dodavatel investorky v první polovině září spolu s hlavními terénními úpravami a osazením nádrže na dešťovou vodu. Ještě před nájezdem kamionu musela investorka zajistit odstranění náletových dřevin, které rostly příliš blízko domu a ohrožovaly by jej. 

25.9.2023: Na kamionu přivážíme stěnové obvodové panely a dřevěné příhradové střešní vazníky. Pomocí jeřábu osazujeme panely na základovou desku - v tomto případě jednostupňovou s vrchní izolací z asfaltových pásů s minerálním vsypem. Obvodové panely jsou zhotoveny ve skladbě DMK Difu s vnější dřevovláknitou deskou tl. 100 mm, nosnými sloupky KVH 60/140, mezi kterými je vyfoukána tepelná celulózová izolace ClimatizerPlus (hustota 65 kg/m3 zajišťuje, že izolace nesedá), OSB 4 tl. 15 mm, která plní funkci smykově tuhé desky a zároveň parobrzdné roviny, a roštem instalační předstěny, který je tvořen vodorovnými hranoly KVH 60/60 v roztečích 625 mm. Panely jsou kladeny na podložky přímo do maltového lože - jedná se o expanzní termoizolační maltu od firmy Fermacell, která je k tomu přímo určena. V místech, kde budou v budoucnu zavěšeny posuvné dveře (vjezd a vchod do stání pro auto), jsou připraveny výdřevy pro uchycení kolejnic. Do panelů byla už ve výrobě osazena okna - jedná se o kompozitní profil Rehau Fipro X (DafePlast Progress) s vloženým izolantem a s imitací dřeva na vnějším povrchu. Skla jsou trojitá. Celkově jsou to okna běžně užívaná pro výstavbu domů v pasivním standardu. Rovněž je osazeno několik ztužujících příček.

Odpoledne montujeme dřevěné příhradové vazníky, které jsou zajímavé velkým vyložením nad budoucí terasou. Rovněž je pamatováno na úložný prostor v podstřeší. Sklon střechy 35° vychází z platného územního regulativu, aby stavba zapadla do místní zástavby. 

26.9.2023: Dokončujeme montáž vazníků vč. nároží a úžlabí. Dotahujeme chemické kotvy na kotevních úhelnících panelů a připravujeme dům pro nástup pokrývačů. Probíhá závoz střešní krytiny. 

27.9.2023: Nastupují pokrývači, aby v první fázi instalovali okapnice a pojistnou hydroizolaci. Poprvé zkoušíme špičkové fólie od firmy Dörken. Rovněž užíváme i jejich systémové těsnící pásky pod kontralatě. A ještě jednu inovaci zavádíme na této stavbě a tou jsou sušené hoblované latě. Snažíme se tak omezit použití impregnačních prostředků. Vnímáme to jako krok kupředu. 

29.7.2023: Dům je pod fólií a stavba je tak zabezpečena proti vlivu povětrnosti. 

2.10.2023: Laťujeme střechu a pokrývači si nové sušené hoblované latě pochvalují. Počasí přeje a práce jde dobře od ruky. 

4.10.2023: Máme zalaťováno. Osazujeme háky pro okapy. Začínáme s pokládkou betonové střešní tašky Terran Danubia Evo v hnědé barvě.  

7.10.2023: Dokončili jsme pokládku střešní krytiny v hnědé barvě a tím dokončili první stavební etapu. 

10.10.2023: Začínáme s podbíjením přesahů střechy, abychom co nejdříve připravili podklad pro fasádní lepidlo, do kterého budou zataženy. 

13.10.2023: Podbití přesahů je dokončeno a nyní pracujeme na prkenné podlaze úložného prostoru pod hřebenem střechy a také na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB 4. 

23.10.2023: Parobrzdná rovina, úložný prostor i zarážky pro tepelnou izolaci v podstřeší jsou hotové. Nastupují fasádníci, aby zatáhli celý dům do lepidla s výztužnou síťovinou.  

25.10.2023: Skládáme tepelnou izolaci podlahy z tvrzeného podlahového polystyrenu (2x 70 mm křížem loženo). Aplikujeme tepelnou celulózovou izolace ClimatizerPlus do podstřeší. 

30.10.2023: Instalujeme rozvody teplovodního podlahového vytápění v systému GaboTherm vč. rozdělovače v technické místnosti. Na závěr provádíme natlakování - rozvody zůstanou natlakované až do zapojení zdroje vytápění. 

2.11.2023: Probíhá betonáž podlah plastifikovanou betonovou směsí s rozptýlenou výztuží. Snažíme se tak minimalizovat množství použité vody. Dokončili jsme zatažení stěn, přesahů střechy i stropu v krytém stání pro automobil do fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. Vše v systému STO. Hydroizolační lůžka pod parapety byla vylepena už ve výrobě. 

8.11.2023: Betonové podlahy jsou pochozí a můžeme pokračovat v další práci. Nastupují sádrokartonáři, aby vztyčili zbytek příček a provedli jejich jednostranné opláštění. 

15.11.2023: Na práci sádrokartonářů plynule navazuje elektrikář, aby provedl rozvod kabeláže elektroinstalací. Zde se naplno projevuje výhoda instalační předstěny, ve které se kabely pohodlně rozvedou a následně bude předstěna vyplněna tepelnou izolací a zaklopena. Vše se děje bez narušení vnitřní parobrzdné obálky domu. 

18.11.2023: Dokončili jsme rozvody odpadů a vody. Vše je natlakováno a zůstane to tak až do doby kompletace koupelen. 

21.11.2023: Navážíme materiály pro izolaci instalační předstěny a příček a pro zaklápění. Na stěny přijdou sádrovláknité desky Fermacell a na strop červený protipožární sádrokarton. 

30.11.2023: Práce uvnitř domu intenzivně pokračují. Už máme téměř zaklopeno a místnosti tak už dostaly své finální obrysy. Podlahy pěkně schnou a za týden či dva budeme moci začít s pokládkou dlažby. Zimní rám počasí prozatím nedovoluje realizaci finální fasády. Kolem domu probíhají terénní úpravy a rovněž se pracuje na krytém stání pro automobil a budoucí terase. 

7.12.2023: Máme kompletně zaklopeno a navážíme obklady a dlažby, které začínáme od pondělí pokládat. Panuje tu skutečně ladovská zima, leží tu dobrých 35 cm sněhu. 

20.12.2023: Dokončujeme obklady a dlažby v celém domě včetně osazení sanitárního vybavení. Už to uvnitř vypadá jako v domě. Jen škoda, že ten sníh roztál a všude je spoustu bláta.  

10.1.2024: Dokončili jsme, co zbývalo z obkladů a dlažeb. Přijíždí sádrokartonáři, kteří tmelí, instalují výztužné pásky do rohů a brousí. Částečně se nám během oteplení podařilo natáhnout finální fasádu. 

14.1.2024: Je vytmeleno a vybroušeno. Po domluvě s investorkou objednáváme skleněné zavěšené posuvné dveře v obytné části domu. Provedli jsme výmalbu domu a interiér se doslova rozsvítil. Probíhá částečná kompletace elektroinstalací a především zhotovení přípojky.  

30.1.2024: Máme dokončenou finální silikonovou fasádu. Ještě nám zbývá natáhnout marmolit do lepidla. Je osazena technologie ohřevu vody a vytápění pomocí tepelného čerpadla. Rovněž montujeme čerpadlo na vodu z vrtu na pozemku investorky. Probíhá zdění luxferové příčky mezi koupelnou a technickou místností.