Individuální projekt DŮM VE TVARU L

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 131.82 m²
Podlahová plocha 111.32 m²
Výška hřebene 5.50 m
Sklon střechy 30°

Na začátku byla jen poptávka přes internet na dřevostavbu bungalovu dle vlastního projektu, krátký telefonát a nabídka. Neuspěli jsme, byli jsme drazí, což se ale lze vzhledem k panelové výstavbě, zesíleným izolacím, rekuperaci s entalpickým výměníkem ve standardu a difuzně otevřenou skladbou stěny dalo čekat. Po měsíci mne ale investorka kontaktovala znovu, zda by se mohli jít s partnerem do nějaké naší stavby podívat. Srovnání staveništní montáže z nesušeného řeziva a panelové dřevostavby zcela naplnilo očekávání, obzvláště v souvislosti s tím, že investor pracuje se dřevem a ví, že do stavby zkrátka musí být suché. Udělali jsme nějaké kompromisy, zafixovali cenu a během pár dní jsme se domluvili na realizaci. Pevně věřím tomu, že požadavky investorů na kvalitní a rychlou výstavbu splníme. 

Dům ve tvaru L s vnitřní dispozicí 4+kk se třemi štíty a sklonem střechy 30° je situován v Horní Rozsíčce na Vysočině a je citlivě zasazen do vesnické zástavby. Protože dům není projektován v našem systému, museli jsme jej překreslit (vlastně jsme si vytvořili dokumentaci změny stavby před dokončením), přepracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a také v rámci žádosti o dotaci z fondu Nová zelená úsporám (kategorie B.0) vypracovat nový průkaz energetické náročnosti budovy. Dům je z velké části vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které je v podobě modulu CoolBreeze napojeno na centrální větrací rekuperační jednotku Jablotron Futura M. Jako sekundární zdroj tepla slouží podlahové topné folie HeatFlow a krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou přímo integrována do komínového tělesa. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn bojlerem Jablotron Ambienta s integrovaným tepelným čerpadlem. Dům stavíme až na klíč vč. základové desky.

Zaslat dotaz

Pohled k budoucí terase

Pohled z ulice

Reference / Horní Rozsíčka (okr. Žďár nad Sázavou)

Období realizace

03-08/2021

Charakteristika domu

Zima je na ústupu a pár slunečných dní alespoň trochu vysušilo pozemek. Geodet vytyčuje budoucí základovou desku. 

29.3.2021: Zahajujeme zemní práce, probíhá skrývka ornice a výkopy základových pasů. Následuje osazení uzemnění a druhý den betonáž. 

1.4.2021: Stavíme ztracené bednění, instalujeme ocelovou výztuž a další den betonujeme. 

6.4.2021: Probíhá hutnění podkladních vrstev a následně zhotovení sítí pod deskou, tedy především ležaté kanalizace, průchodek pro vodu a elektřinu a odvětrání radonu. 

8.4.2021: Betonujeme spodní betonovou mazaninu. Drobně upravujeme nájezd na pozemek pro kamion.

12.4.2021: Zhotovujeme hydroizolaci v podobě folie SikaPlan 1,5 mm. Na distančníky instalujeme výztuž v podobě karisítí a betonujeme vrchní nosnou desku tl. 130 mm. Pár dní po té ještě stavíme lešení, které budeme potřebovat pro stavbu horní dřevostavby. 

19.4.2021: Zahajujeme montáž panelů. Nájezd kamionu na pozemek není úplně ideální, ale pod dráty jsme se protáhli, takže dobrý. Pomocí jeřábu osazujeme první obvodové panely a stabilizujeme je pomocí montážních vzpěr. Je použita naše klasická skladba DMK Difu se sloupky KVH 60/140 s výplní s celulózy, vnitřní OSB4 deskou (parobrzdná a smykově tuhá rovina) a roštem instalační předstěny (KVH 60/60 á 625 mm vodorovně), který bude dodatečně zateplen minerální vatou požadovaných parametrů. Z vnější strany je panel uzavřen dřevovláknitou deskou tl. 60 mm. Postupně přijde řada i na vnitřní ztužující panely (KVH 60/100), které jsou jednostranně opláštěny sádrovláknitou deskou Fermacell a pro transport jsou zakryty střešní folií, aby nezmokly. 

20.4.2021: Druhý den pokračujeme v práci na vaznících a osazujeme je jeřábem. Zajímavá je konstrukce střechy, která je z větší části vynesena pomocí zdvojeného vazníku (ten je na dvou místech uvnitř domu podepřen), do kterého jsou zavěšeny kolmé hlavní vazníky. Přesahy střechy ve štítech (500 mm) jsou vyneseny pomocí předštítových žebříků. V části střechy je navržen úložný prostor, v druhé části je pouze revizní lávka. 

V závěru dne ještě instalujeme komín s krbovými kamny Schiedel King Fire, verze Classico S včetně prostupu parobrzdnou rovinou stropu od firmy Messy.  

21.4.2021: Dokončujeme práci na vaznících, instalujeme revizní lávku. Probíhá závoz střešní krytiny. 

22.4.2021: Začínáme s instalací střešní folie. Do mezery mezi základovou deskou a panely aplikujeme expanzní maltu Fermacell, která zajistí lineární podepření panelu. 

23.4.2021: Střecha je kompletně zalaťována a stavba je tak chráněna před vlivy povětrnosti. 

26.4.2021: Zahajujeme instalaci klempířských prvků a pokládku střešní krytiny. 

28.5.2021: Práce na pokládce krytiny pokračují. Rovněž nastupujeme na práci na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB4 a instalaci zarážek pro tepelnou izolaci z fasádních dřevovláknitých desek. 

30.5.2021: Střešní krytina i klempířina jsou kompletně hotové a my předáváme I.stavební etapu investorům. Dále pokračujeme v práci na podbití římsy smrkovými palubkami vč. nátěru OSMO. 

4.5.2021: Probíhá aplikace celulózy ClimatizerPlus do podstřeší. Do domu nastoupili sádrokartonáři, aby narastrovali a jednostranně zaklopili nenosné příčky. Na záklopy příček používáme sádrovláknité desky Fermacell.  

10.5.2021: Nastupují technici od dodavatele vzduchotechniky a zhotovují rozvody. Také v tomto domě je navržena centrální větrací rekuperační jednotka Jablotron Futura s entalpickým výměníkem a s modulem CoolBreeze (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch), který zajišťuje částečné vytápění i chlazení objektu. 

12.5.2021: Zhotovujeme rozvody elektroinstalací a připravujeme dům na zítřejší blowerdoor test. 

13.5.2021: Blowerdoor test vyšel znamenitě, dostali jsme se pod 0,4 h-1, tedy splňujeme požadavky pro pasivní výstavbu. 

19.5.2021: Dokončujeme rozvody elektřiny. Zároveň nastupují instalatéři, aby provedli rozvody vody. Budeme osazovat čidla systému MoistureGuard, který zajištuje trvalý monitoring vlhkosti v podlahách. Rozvody vody vedeme zásadně ve stropech případně v příčkách. Je to čistě preventivní opatření. 

20.5.2021: Zahajujeme práce na podkladní vrstvě fasády. Nanašíme minerální lepidlo s výztužnou síťovinou. 

26.5.2021: Je dokončeno lepidlo s perlinkou. Uvnitř domu jsou dokončeny kompletní rozvody elektřiny, vody, odpadů a vzduchotechniky. Od příštího týdne se do domu vrací sádrokartonáři, aby instalovali do předstěn předepsanou tepelnou izolaci a do příček protihlukovou izolaci. Poté budeme zaklápět sádrovláknitými deskami. 

9.6.2021: Tak sádrokártonáři se nakonec ještě o týden zpozdili, ale to už tak občas ve stavebnictví bývá. Hlavně, že už jsou nyní na stavbě a mají k dispozici veškerý materiál, aby mohli zahájit práce na aplikaci předepsané tepelné izolace do instalačních předstěn obvodových stěn a akustické izolace do příček. Poté bude následovat zaklápění konstrukcí. 

11.6.2021: Práce intenzivně probíhají dál, začínáme se záklopy stěn a příček. 

14.6.2021: Dokončujeme záklopy stropů a příček a do konce týdne budeme tmelit, osazovat výztužné pásky do rohů (StraightFlex) a následně brousit. 

18.6.2021: Probíhá tmelení a instalace výztužných pásek. V domě jsme udělali pořádný průvan, aby nám to pěkně schlo. Teplé a slunečné počasí posledních dnů nám hraje do karet. 

21.6.2021: Začínáme s broušením. 

25.6.2021: Máme kompletně vytmeleno a vybroušeno. Chystáme dům na pokládku podlahového vytápění HeatFlow, která je naplánovaná na 1.7.2021. Upravujeme niveletu desky pomocí ostrohranného vyrovnávacího podsypu Fermacell a skládáme 2x 80 mm tvrzeného podlahového polystyrenu. 

30.6.2021: Tepelná izolace podlahy je připravená. Zítra pokládáme elektrické topné fólie HeatFlow.

1.7.2021: Probíhá instalace elektrického podlahového topení HeatFlow. Večer je práce hotová a v pořádku ji přebíráme. Test funkčnosti probíhá za pomoci termokamery. Regulace je řešena termostaty s ovládáním v každé místnosti.

7.7.2021: Zhotovujeme podlahy v systému Fermacell, konkrétně 2E22. Díky suché cestě jsou za pár hodin pochozí a připraveny k dalším návazným pracem v interiéru. 

9.7.2021: Podlahy jsou hotové a připravené pro další práce. Provádíme výmalbu interiéru 2x bílou barvou. 

21.7.2021: Probíhá návoz obkladů, dlažeb a sanitárního vybavení. Začínáme se zhotovováním koupelen. 

26.7.2021: Probíhají práce na obkladech a dlažbách.Podkladní vrstva fasády je vyzrálá, proto bychom rádi během příštího zhotovili finální silikonovou fasádu v systému STO. 

29.7.2021: Obkladačské práce jsou kompletně hotové. 

4.8.2021: Nastupují vzduchotechnici, aby osadili větrací rekuperační jednotku Jablotron Futura vč. modulu CoolBreeze, který přes malé extérní tepelné čerpadlo zajišťuje částečný dohřev příp. i chlazení vzduchu. Zároveň je osazen i bojler Jablotron Ambienta (obsah 250L) pro ohřev teplé užitkové vody pomocí integrovaného tepelného čerpadla. 

6.8.2021: Využíváme příznivého počasí a zhotovujeme finální silikonovou fasádu domu v systému STO. Večer ještě demontujeme lešení.

12.8.2021: Probíhá kompletace zařizovacích předmětů sanity. Jsou osazeny toalety, zástěna sprchovéhého koutu, umyvadla a příslušné baterie. Dále je na fasádu instalován nezámrzný zahradní ventil.

14.8.2021: Zatahujeme sokl základové desky do finální marmolitové omítky. 

17.8.2021: Probíhá montáž laminátové plovoucí podlahy dle specifikace investora. Škoda, že nám to asi o 2 lamely nevyšlo. Při lištování po osazení dveří podlahu doložíme. 

19.8.2021: Montujeme obložkové zárubně a interiérové dveře od firmy Sepos, opět v typu a dekoru dle výběru investora. Posuvné dveře do pouzdra s tichým dorazem jsou dokonce kombinací dřeva a skla. 

20.8.2021: Probíhá kompletace systému vzduchotechniky. Osazujeme tepelné čerpadlo modulu CoolBreeze. 

28.8.2021: Investor zhotovil přípojku vody, ještě chybí ČOV a přípojka elektřiny. 

31.8.2021: Elektrikáři kompletují rozvody elektroinstalací vč. rozvaděče.