Individuální projekt DŮM VE TVARU L

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 131.82 m²
Podlahová plocha 111.32 m²
Výška hřebene 5.50 m
Sklon střechy 30°

Na začátku byla jen poptávka přes internet na dřevostavbu bungalovu dle vlastního projektu, krátký telefonát a nabídka. Neuspěli jsme, byli jsme drazí, což se ale lze vzhledem k panelové výstavbě, zesíleným izolacím, rekuperaci s entalpickým výměníkem ve standardu a difuzně otevřenou skladbou stěny dalo čekat. Po měsíci mne ale investorka kontaktovala znovu, zda by se mohli jít s partnerem do nějaké naší stavby podívat. Srovnání staveništní montáže z nesušeného řeziva a panelové dřevostavby zcela naplnilo očekávání, obzvláště v souvislosti s tím, že investor pracuje se dřevem a ví, že do stavby zkrátka musí být suché. Udělali jsme nějaké kompromisy, zafixovali cenu a během pár dní jsme se domluvili na realizaci. Pevně věřím tomu, že požadavky investorů na kvalitní a rychlou výstavbu splníme. 

Dům ve tvaru L s vnitřní dispozicí 4+kk se třemi štíty a sklonem střechy 30° je situován v Horní Rozsíčce na Vysočině a je citlivě zasazen do vesnické zástavby. Protože dům není projektován v našem systému, museli jsme jej překreslit (vlastně jsme si vytvořili dokumentaci změny stavby před dokončením), přepracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a také v rámci žádosti o dotaci z fondu Nová zelená úsporám (kategorie B.0) vypracovat nový průkaz energetické náročnosti budovy. Dům je z velké části vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch, které je v podobě modulu CoolBreeze napojeno na centrální větrací rekuperační jednotku Jablotron Futura M. Jako sekundární zdroj tepla slouží podlahové topné folie HeatFlow a krbová kamna Schiedel King Fire, která jsou přímo integrována do komínového tělesa. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn bojlerem Jablotron Ambienta s integrovaným tepelným čerpadlem. Dům stavíme až na klíč vč. základové desky.

Zaslat dotaz

Pohled k budoucí terase

Reference / Horní Rozsíčka (okr. Žďár nad Sázavou)

Období realizace

od 03/2021

Charakteristika domu

Zima je na ústupu a pár slunečných dní alespoň trochu vysušilo pozemek. Geodet vytyčuje budoucí základovou desku. 

29.3.2021: Zahajujeme zemní práce, probíhá skrývka ornice a výkopy základových pasů. Následuje osazení uzemnění a druhý den betonáž. 

1.4.2021: Stavíme ztracené bednění, instalujeme ocelovou výztuž a další den betonujeme. 

6.4.2021: Probíhá hutnění podkladních vrstev a následně zhotovení sítí pod deskou, tedy především ležaté kanalizace, průchodek pro vodu a elektřinu a odvětrání radonu. 

8.4.2021: Betonujeme spodní betonovou mazaninu. Drobně upravujeme nájezd na pozemek pro kamion.

12.4.2021: Zhotovujeme hydroizolaci v podobě folie SikaPlan 1,5 mm. Na distančníky instalujeme výztuž v podobě karisítí a betonujeme vrchní nosnou desku tl. 130 mm. Pár dní po té ještě stavíme lešení, které budeme potřebovat pro stavbu horní dřevostavby. 

19.4.2021: Zahajujeme montáž panelů. Nájezd kamionu na pozemek není úplně ideální, ale pod dráty jsme se protáhli, takže dobrý. Pomocí jeřábu osazujeme první obvodové panely a stabilizujeme je pomocí montážních vzpěr. Je použita naše klasická skladba DMK Difu se sloupky KVH 60/140 s výplní s celulózy, vnitřní OSB4 deskou (parobrzdná a smykově tuhá rovina) a roštem instalační předstěny (KVH 60/60 á 625 mm vodorovně), který bude dodatečně zateplen minerální vatou požadovaných parametrů. Z vnější strany je panel uzavřen dřevovláknitou deskou tl. 60 mm. Postupně přijde řada i na vnitřní ztužující panely (KVH 60/100), které jsou jednostranně opláštěny sádrovláknitou deskou Fermacell a pro transport jsou zakryty střešní folií, aby nezmokly. 

20.4.2021: Druhý den pokračujeme v práci na vaznících a osazujeme je jeřábem. Zajímavá je konstrukce střechy, která je z větší části vynesena pomocí zdvojeného vazníku (ten je na dvou místech uvnitř domu podepřen), do kterého jsou zavěšeny kolmé hlavní vazníky. Přesahy střechy ve štítech (500 mm) jsou vyneseny pomocí předštítových žebříků. V části střechy je navržen úložný prostor, v druhé části je pouze revizní lávka. 

V závěru dne ještě instalujeme komín s krbovými kamny Schiedel King Fire, verze Classico S včetně prostupu parobrzdnou rovinou stropu od firmy Messy.  

21.4.2021: Dokončujeme práci na vaznících, instalujeme revizní lávku. Probíhá závoz střešní krytiny. 

22.4.2021: Začínáme s instalací střešní folie. Do mezery mezi základovou deskou a panely aplikujeme expanzní maltu Fermacell, která zajistí lineární podepření panelu. 

23.4.2021: Střecha je kompletně zalaťována a stavba je tak chráněna před vlivy povětrnosti. 

26.4.2021: Zahajujeme instalaci klempířských prvků a pokládku střešní krytiny. 

28.5.2021: Práce na pokládce krytiny pokračují. Rovněž nastupujeme na práci na vnitřní parobrzdné rovině stropu z OSB4 a instalaci zarážek pro tepelnou izolaci z fasádních dřevovláknitých desek. 

30.5.2021: Střešní krytina i klempířina jsou kompletně hotové a my předáváme I.stavební etapu investorům. Dále pokračujeme v práci na podbití římsy smrkovými palubkami vč. nátěru OSMO. 

4.5.2021: Probíhá aplikace celulózy ClimatizerPlus do podstřeší. Do domu nastoupili sádrokartonáři, aby narastrovali a jednostranně zaklopili nenosné příčky. Na záklopy příček používáme sádrovláknité desky Fermacell.  

10.5.2021: Nastupují technici od dodavatele vzduchotechniky a zhotovují rozvody. Také v tomto domě je navržena centrální větrací rekuperační jednotka Jablotron Futura s entalpickým výměníkem a s modulem CoolBreeze (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch), který zajišťuje částečné vytápění i chlazení objektu.