Individuální projekt MODERNÍ DŮM

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 149.30 m²
Podlahová plocha 124.40 m²
Výška hřebene 6.20 m
Sklon střechy 35°

Jsme velice rádi, že si nás mladá rodina vybrala pro stavbu svého vysněného domu v nové rezidenční zóně v Havlíčkově Brodě. Na začátku přišli se svou studií, kde jsme všichni museli udělat několik kompromisů, ale nakonec jsme se domluvili a vypadá to, že bychom mohli být všichni spokojení. Je to opravdu krásný, ryze individuální dům přísného střihu s důrazem na maximální účelnost a pohodlí svých obyvatel. Tentokrát jsme v rámci projektové dokumentace zařizovali i stavební povolení, které jsme koncem zimy úspešně získali a během dubna jsme pro investory zhotovili základovou desku. 

Zvenku dům zaujme bezpřesahovou střechou s hladkou střešní krytinou Bramac Tegalit a s vyšším sklonem (35°), který sice v lokalitě nebyl podmínkou, ale domu dává velmi osobitý vzhled. Ozdobou domu je velké prosklenní do obývacího pokoje v místech, kde se do domu vnoří terasa. Kolem okna je navržena modřínová provětrávaná fasáda. Okna a vstupní dveře jsou zajímavá sama o sobě, protože se jedná o kompozitní profil Rehau Geneo (okno DafePlast Progress) s vnější hliníkovou obložkou. Toto řešení spojuje design hliníkového okna s cenou plastového okna. 

Vnitřní dispozice domu nabízí 3 pokoje, pracovnu, 2 koupelny, technickou místnost, šatnu a obývací prostor spojený s kuchyní, který má zvýšený strop s pohledovými prvky krovu (kleštiny a částečně vaznice). Ve spojení s obrovským oknem a lehkým černým nerezovým komínem, ke kterému budou připojena krbová kamna, to vypadá fantasticky. Kromě koupelen a vstupu jsou všude navrženy dřevěné podlahy.

Dům je opět navržen ve stavební systému DMK, konkrétně varianta obvodového panelu DMK Difu s rozsířenou dodatečně zateplovanou předstěnou a celulózou mezi sloupky. Sedlová bezpřesahová střecha je nad většinou domu tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, ale v její střední části (nad obývákem s kuchyní) je navržen klasický krov se dvěma středovými vaznicemi, který bude z části pohledový. V domě je navrženo řízené (na základě koncentrace CO2) větrání s rekurecí tepla (Jablotron Futura) a tepelným čerpadlem vzduch-vzduch (Jablotron CoolBreeze). Dále je systém doplněn o celoplošné podlahové vytápění HeatFlow a krbová kamna dle výběru investora. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler Jablotron Ambienta o obsahu 250L s integrovaným tepelným čerpadlem. Střecha je připravena na případnou budoucí instalaci fotovoltaických panelů. 

Zaslat dotaz

Reference / Havlíčkův Brod

Období realizace

04-12/2021

Charakteristika domu

15.4.2021: Geodet investora provádí vytýčení základové desky a my začínáme pracovat na jejím zhotovení. Provádíme skrývku ornice, hloubíme základy, pokládáme uzemění a další den betonujeme základové pasy. 

22.4.2021: Skládáme ztracené bednění vč. předepsané ocelové výztuže a provádíme betonáž. 

26.4.2021: Navážíme podkladní vrstvy a provádíme jejich hutnění. Následně zhotovuje odvětrání radonu, prostupy pro instalace a ležatou kanalizaci pod deskou a provádíme obsyp pískem. Připravujeme povrch pro betonáž spodní mazaniny.

3.5.2021: Na mazaninu pokládáme geotetílii, hyroizolaci SikaPlan 1,5 mm vč. prostupů a následně opět geotextílii. Armujeme vrchní betonovou deskou Kari sítěmi. Sokl máme zabedněn extrudovaným polystyrenem tl. 60 mm. Vše je připraveno na zítřejší betonáž desky. 

10.5.2021: Probíhá montáž domu. Na jednom kamionu přijely panely a na druhém vazníky a spoustu dalšího potřebného materiálu. Postupně osazujeme jednotlivé obvodové panely na svá místa. Všechno jde jako obvykle. Jen v místech, kde je klasický krov musíme dávat dobrý pozor a vše namontovat správně. Jsou tu různé návaznosti parozábran v kombinaci s tvarovou členitostí a zaroveň jsou předepsány i nosné sloupy vaznic klasického krovu v jednom kuse. Jako poslední osazujeme samostatný atypický panel nad velké okno, které bude namontováno až dodatečně po dokončení hrubé stavby domu. Do večera toho máme více než dost.

11.5.2021: Dnes montujeme vazníkovou konstrukci a také konstrukci klasického krovu. Opět k tomu potřebujeme jeřáb. Uvnitř vazníků je uvažováno s úložným prostorem pro skladování věcí, který bude přístupný stahovacími schody. 

12.5.2021: Krov i vazníky jsou hotové. Instalujeme horní bednění z tvrdých dřevovláknitých desek, které ochrání konstrukci klasického krovu z vysušeného řeziva před vrtochy počasí (funguje jako pojistná hydroizolace). Panely jsou samy o sobě navrženy tak, aby jim déšť nevadil a shora jsou kryty pruhem střešní folie. Okna jsou už z výroba osazena do panelů a pod budoucími vnějšími parapety je vytvořena sekundární hydroizolační rovina. Příčky jsou kompletně zabaleny do folie. Celá konstrukce je na podložkách, takže případná dešťová voda může být vymetena ven z domu a konstrukce nestojí ve vodě. To je velká výhoda montáže na podložkách. Nevýhodou je pak trochu pracné podmaltovávání. Vždycky je to něco za něco...  

14.5.2021: Dokončili jsme montáž úložného prostoru, zarážek pro celulózu a všech potřebných věcí. Předpověď na víkend je mizerná, tak přes celý dům přehodíme tři velké stavební plachty, ať do něj zbytečně neprší. 

17.5.2021: Nastupují pokrývači a instalují okapnice, pojistnou hydroizolaci střechy a celou střechu zalaťují. 

18.5.2021: Dnes montujeme velkou okenní sestavu do obývacího pokoje. DafePlast k tomu má takový bagřík s obrovskými přísavkami, které drží sklo. Jde z toho trochu mráz po zádech, ale podařilo se to bez ztráty kytičky. Výsledek stojí za to. 

19.5.2021: Vrací se pokrývači a začínají s pokládkou hladké střešní krytiny Bramac Tegalit. Podmaltováváme panely a zahajujeme práce na vnitřní parobrzdné rovině stropu. Hlavně kolem vaznic, kleštin a vnitřních štítů v obývacím pokoji to bude docela komplikované. 

20.5.2021: Pokládka krytiny je dokončena. Instalujeme klempířské prvky (žlaby a svody) v barveném pozinkovaném plechu KJG.

21.5.2021: Práce na parotěsu jsou v plném proudu a budou pokračovat i přes víkend. 

24.5.2021: Firma Messy nám dodává a montuje lehký nerezový komín, ke kterému budou dopojena krbová kamna. Jedná se o ucelenou dodávku vč. výpočtu spalinové cesty a veškerých systémových prostupů. Vnitřní parobrzdná rovina stropu je dokončena vč. přelepení spojů desek vzduchotěsnými páskami AirStop. 

26.5.2021: Oblepujeme styk deska-panel butylovou páskou. Nastupujeme ke zhotovení fasádního lepidla s výztužnou síťovinou. Jako první přichází na řadu instalace zakládací lišty, diagonálních výztuh v rozích okenních otvorů a veškeré rohování. Perlinku navíc přidáváme na všech stycích panelů. V místě přípravy na předokenní žaluzie v pohledových kastlících ještě přidáváme superizolaci Aerogel, abychom eliminovali tepelný most, který by zde jinak vznikal. 

27.5.2021: Rastrujeme příčky a další den přidáme ještě jednostranné opláštění sádrovláknitými deskami Fermacell tloušťky 12,5 mm.

28.5.2021: První část domu je v celoplošném lepidle s výztužnou síťovinou. Vnitřní prostor domu je připraven pro nástup vzduchotechniků, instalaterů a elektrikářů. 

1.6.2021: Nastupují vzduchaři, aby provedli rozvody vzduchotechniky (řízené větrání s rekuperací tepla) od firmy Jablotron. 

2.6.2021: Dokončujeme montáž rozvodů vzduchotechniky vč. rozdělovačů v technické místnosti. Systém VZT už je regulován na základě hladiny CO2 v jednotlivých místnostech a je napojen na centrální jednotku Jablotron Futura s entalpickým výměníkem a modulem CoolBreeze s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Dokončujeme fasádní lepidlo s výztužnou síťovinou v systému STO pro difuzně otevřené skladby. Podklad nyní bude muset několik týdnů zrát, než na něj naneseme finální silikonovou fasádu. 

3.6.2021: Provádíme tlakovou aplikaci tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do dutiny (vymezené krokví s rozšiřovacím profilem) klasického krovu nad obývacím pokojem. Shora je prostor ohraničen difuzně otevřenou DHF deskou (tl. 15 mm, P+D), zespodu je namontována OSB 4 tl. 15 mm P+D s přelepenými spoji, která plní funkci parobrzdné roviny. Nejprve musíme v každém poli vykroužit otvor pro foukání a poté pod tlakem pole plníme celulózou. Kontrolním odvrty průběžně sledujeme dostatečnou hustotu materiálu, aby nedocházelo k sedání. Po dokončení musíme otvory po všech vývrtech opět pečlivě zavíčkovat a přelepit, aby nebyla porušena vzduchotěsnost vnitřní parobrzdné roviny. Je to trochu pracné, ale výsledkem bude krásný otevřený prostor s funkční tepelnou izolací, která významně redukuje letní přehřívání.    

4.6.2021: Dokončujeme aplikaci foukané celulózy v oblasti vazníkového krovu. Zde se jedná o volné foukání, proto je nutné nadfoukání o 10-15% nad projektovanou tloušťku izolace (380 mm).

8.6.2021: Nastupují elektrikáři, aby zhotovili základní rozvody pro elektroinstalace. Doplní je i vodaři s rozvody vody a dopojení kanalizace. 

10.6.2021: Dokončili jsme rozvody vody. Tlakujeme je a necháváme pod tlakem po celou následující dobu, kdy se v domě bude zaklápět. Ještě zbývá doladit pár drobností na elektroinstalacích a III. stavební etapa bude k předání. Dnes jsme také zcela dokončili vnitřní parotěsnou rovinu vč. veškerých dopojení. Před zaklopením proběhne kontrolní blowerdoor test, abychom odhalili případné netěsnosti a mohli je opravit. 

15.6.2021: Proběhl blowerdoor test s výsledkem, který splňuje požadavky pro pasivní výstavbu, tedy hodnotu do 0,6. Nicméně objevili jsme pár drobností, které ještě můžeme vylepšit a tak to před zaklopením uděláme. 

7.7.2021: Nastupují sádrokartonáři a vkládájí do předstěn předepsanou tepelnou izolace a do příček akustickou izolace. Tento a příští týden budeme pracovat na záklápění stěn sádrovláknitými deskami Fermacell, na stropy budeme dávat červený protipožární sádrokarton. 

15.7.2021: Práce na vnitřních sádrokartonech pokračují. Většina stěn už je zaklopena. Zbývají stropy a šikminy v obývaxcím pokoji. Dispozice domu pomalu dostává svoji finální podobu. 

19.7.2021: Zaklápíme stropy červeným protipožárním sádrokartonem.

21.7.2021: Dokončujeme zaklápění stropů. Odvážíme roztřízený stavební odpad a navážíme tvrzený polystyren pro zhotovení podlah. 

27.7.2021: Vyrovnáváme nerovnosti desky speciálním ostrohranným podsypem Fermacell a skládáme tepelnou izolaci podlahy - dvě vrstvy 80 mm silného podlahového polystyrenu křížem ložené. 

28.7.2021: Podlahy jsou připravené pro montáž elektrických topných folií HeatFlow. Montáž proběhne v příštím týdnu. 

3.8.2021: Probíhá montáž podlahových topných folií HeatFlow. vč. podkladní a krycí podložky. Navečer je pokládka hotová. 

4.8.2021: Plynule navazuje montáž podlahových prvků Fermacell 2E22. Jde o výlučně suchou cestu zhotovení podlahy, kdy jsou jednotlivé podlahové prvky k sobě lepeny přes velký falc a zajištěny mechanickými spojovacími prostředky. Díky suché cestě výstavby nezaneseme stavbu zbytečně značným množstvím vody obsažené například v anhydritových směsích. 

5.8.2021: Podlaha je dokončena. V příštím týdnu budeme pokračovat na tmelení, instalaci výztužných pásek do rohů a finálním broušení.

20.8.2021: Navážíme obklady a dlažby. Nastupuje obkladač, aby zhotovil obklady a dlažby v koupelnách, chodbě a technické místnosti. 

23.8.2021: Usazujeme vanu, která je na celou šířku koupelny. Je to nádherný kousek. Práce na obkladech a dlažbách pokračují. 

25.8.2021: Zhotovujeme finální fasádu na třech stranách domu. Podélnou stranu směrem k sousedovi zatím necháváme být, protože vedle pracují pokrývači, dořezávají nároží a práší se tam. Fasádu bychom měli dokončit o víkendu, kdy má být i docela rozumné počasí. Obkladač pokračuje na koupelnách. 

29.8.2021: Fasádu jsme přes víkend dokončili a demontovali lešení. Obklady a dlažby jsou rovněž kompletně hotové. Do domu se vrací sádrokartonáři, aby dokončili rastrování a zaklopení šikmého stropu v obývacím pokoji. 

31.8.2021: Instalatéři kompletují vodoinstalace a montují zařizovací předměty sanity, tedy toalety, umyvadla a baterie.  

2.9.2021: Dokončujeme záklop šikmin v obývacím pokoji. Probíhá tmelení a instalace výztužných pásek do rohů. 

7.9.2021: Provádíme broušení vnitřních povrchů stěn.

13.9.2021: Osazujeme kastlíky žaluzie. Obzvlášť kastlík nad velkou okenní sestavou je pěkný "macek", ale schováme jej pod dřevěný obklad, takže nebude vůbec vidět. 

14.9.2021: Na stavbě jsou malíři a provádí základní výmalbu (2x bílá) interiéru stavby. Nyní opravdu vynikne velkorysý obývací prostor otevřený do krovu. 

20.9.2021: Dokončili jsme druhou vrstvu výmalby domu. V technické místnosti úřadují vzduchaři. Osazují a připojují větrací jednotku s rekuperací tepla Jablotron Futura a bojler s integrovaným tepelným čerpadlem Jablotron Ambienta o objemu 250 L. 

24.9.2021: Probíhá kompletace elektroinstalací. Osazujeme zásuvky a vypínače od firmy Schneider Electric. 

29.9.2021: Napojili jsme hydroizolaci spodní stavby pod velkou okenní sestavu v obývacím pokoji a rádi bychom v příštím týdnu zhotovili marmolit na soklové části základové desky.

5.10.2021: Aplikovali jsme lepidlo na sokl základové desky. 

11.10.2021: Rozbíhají se práce na dřevěné fasádě v místě výklenku pro velkou okenní sestavu v obývacím pokoji.

18.10.2021: Všechny díly skládačky dřevěné fasády jsou dokončeny a krásně na místo pasují. Nyní je ještě odvezeme zpět do dílny k finálnímu nátěru a do konce týdne je namontujeme na dům. 

21.10.2021: Montujeme finální dřevěný obklad kolem velké okenní sestavy. Zahajujeme práci na přípojkách. Osadili jsme vodoměrnou šachtu, provádíme výkopy pro pokládku dešťové a splaškové kanalizace, přípojky vody a elektřiny. 

26.10.2021: Osazujeme nádrž na dešťovou vodu a pokračujeme v další návazné činnosti. 

4.11.2021: Dokončujeme práci na přípojkách. Investoři naváží materiál pro stavbu garáže a zahradního zázemí. 

30.11.2021: Investoři vyzdění garáže a zahradního domku. Nám konečně přijela dřevěná dubová podlaha, takže se můžeme pustit do pokládky. Po téměř 2 měsících čekání je to opravdu malý zázrak. Na příští týden už je objednána montáž dveří. 

3.12.2021: Dřevěné podlahy jsou kompletně položeny. Vypadají nádherně. Po montáži dveří je ještě zalištujeme. 

7.12.2021: Namontovali jsme tepelné čerpadlo, které bude sloužit jako zdroj tepla/chladu a je napojeno na systém větrání. 

9.12.2021: Proběhla montáž vnitřních dveří do obložkových zárubní. Jedná se o exklusivní dýhované dveře od firmy Sepos. 

14.12.2021: Osazujeme ovladač vduchotechniky (Alfa) a senzory koncentrace CO2. Přes mobilní internet oživujeme celý systém. Je to další krůček ke kompletaci domu.  

15.12.2021: Na stavbě úspěšně proběhl závěrečný blowerdoor test a dům tedy splnil podmínky pro čerpání dotace z fondu Nová zelená úsporám, kategorie B.0. 

16.12.2021: Elektrikáři přemístili ještě pár zásuvek, sádrokartonáři to po nich zapravili a my jsme pověsili žebřík v koupelně a upravili pár dalších drobností. 

17.12.2021: Probíhá závěrečný úklid. Dům je připraven pro předání investorům, které proběhne v příštím týdnu.