Individuální projekt OD ARCHITEKTŮ

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 88.40 m²
Podlahová plocha 131.76 m²
Výška hřebene 7.45 m
Sklon střechy 45°

Tento příběh začíná návratem... velkým návratem ke kořenům, k půdě, povětří i vodě. Na začátku byla láska k místu ukrytém v srdci Vysočiny, kde lišky a možná i vlci dávají dobrou noc. V noci tu jsou ještě vidět hvězdy, v zimě se tu můžete brodit po pás ve sněhu a v létě snadno podlehnete lákání světlušek, které Vás svedou z cesty. Tady se zastavil čas a Vy se můžete zastavit s ním a nechat plynout své myšlenky stejným tempem, jako se ubírá okolní příroda. Nyní s rodinou přišel čas dát vale rušné Praze.

Staré stavení už dávno nebylo celoročně komfortně obyvatelné, proto v jeho těsné blízkosti vyroste nový dům. Ten poskytne rodině potřebné zázemí pro jejich společný čas. Ale investoři v tom nejsou sami... nejprve přišli na řadu kamarádi architekti, kteří vytvořili úvodní studii. Ta se stala základním stavebním kamenem pro navazující projekt a realizaci rodinného domu i  sousedního objektu v místě stávající chalupy. Dirigentem celé akce je bratr investorky, který je zkušeným stavebním inženýrem v oboru navrhování a provádění dřevostaveb. Právě pod jeho taktovkou vzniká projektová dokumentace pro stavební povolení, které investoři nakonec i přes drobné peripetie úspěšně získají. Stojí za tím hodiny mravenčí a systematické práce. Zima pomalu končí a investoři během jara zhotovují základovou desku s pomocí lokální subdodávky. Zároveň připravují přípojky a spoustu dalšího na pozemku. Nyní už to bude na nás, abychom dům postavili a především včas dokončili. Je to opravdu individuální stavba se vším, co k tomu patří. Pro nás je ohromná výzva, zlatý hřeb celé letošní stavební sezóny a velká příležitost se spoustu věcí naučit. Uděláme maximum pro to, abychom důvěru, kterou v nás investoři i dirigent celé akce vložili, nezklamali a alespoň naplnili jejich očekávání.

Zaslat dotaz

Studie - vizualiazace - Ing. Arch. Smolíková

Studie - půdorysy, Ing. Arch Eva Smolíková

Reference / Pustá Rybná (okr. Svitavy)

Období realizace

06-12/2021

Charakteristika domu

Jedná se o dům výrazně obdélníkového půdorysu (6,8x13 m) se zapuštěným závětřím, nízkou nadezdívkou podkroví (0,5 m) a strmou bezpřesahovou střechou se sklonem 45°. Dům je navržen z certifikovaného stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny DMK Difu. Nosný rám stěny je vzhledem k vysokém zatížení sněhem zesílen na 160 mm, mezi sloupky je vyfoukána celulóza. Vnější zateplovací systém tvoří dřevovláknitá deska tl. 100 mm s finální silikonovou omítkou STO. Lokálně, v závětří u vchodových dveří, je navržena modřínová provětrávaná fasáda. Vnitřní parobzrdnou rovinu představuje OSB4 tl. 15 mm. Pro vedení elektroinstalací slouží dodatečně zateplená předstěna (60x60 á 625 mm), která bude následně zaklopena sádrovláknitými deskami Fermacell. 

Stropy tvořené dřevěnými nosník 60/220 a I-nosníky odpovídající výšky jsou uloženy na vnitřní nosné stěny, zavěšeny do obvodových panelů a vnitřního nosného ocelového průvlaku (HEB 260) nad obývacím pokojem. Ocelový nosník, vynášející strop a především sloupek krovu, umožňuje volnou dispozici obývacího pokoje. HEB je podsloupkováno v rámci rozšířené předstěny či příčky, tedy uvnitř tepelně izolační obálky domu. Nevznikají tak nežádoucí tepelné mosty. Stropní nosníky jsou zaklopeny OSB deskami tl. 22 mm (P+D). Konstrukčně zajímavý byl stropní zateplený panel nad závětřím, který byl kompletně připraven už ve výrobě. Schodiště je koncipováno jako tesařská konstrukce, která bude finálně obložena dubovými podlahovými lamelami. 

Krov je tvořen masivní spojitou vrcholovou vaznicí profilu 180/440 mm z lepeného lamelového dřeva, krokvemi 80/200 a jednostrannými klešitnami 100/200 z vysušeného konstrukčního dřeva třídy C24. Vaznice je nádherný kus materiálu a je uložena na okrajích do štítových stěn, uvnitř pak do dvou příčných nosných příček. Stabilitu krovu doplňuje příhradová konstrukce střední podélné příčky. Horní záklop krovu je proveden z DHF desky (tl. 15 mm, P+D), která plní i funkci difuzně otevřené pojistné hydroizolace střechy. Z boku jsou na krokve našroubovány rozšiřovací profily, aby bylo dosaženo potřebné tloušťky izolace. Na spodním líci je opět navržena OSB 4 s funkcí parobrzdy. Na horní DHF desce jsou našroubovány kontralatě (vytváří vzduchovou mezeru) a následně zhotoveno plné prkenné bednění střechy, které bude sloužit jako podklad pro hliníkovou falcovanou střechu zn. PREFA v černé barvě. 

Plastová kompozitní okna a vstupní dveře DafePlast Progress s vnější hliníkovou obložkou v černé barvě byla osazena již ve ve výrobě. Velká rohová okenní soustava s posuvnými dveřmi v systému HS Portál se samozřejmě montuje až na stavbě. Ve vnitřním rohu je nosný ocelový sloupek z profilu Jakl, který plní statickou funkci. Ve střeše je navrženo 6 střešních oken s velmi dobrými izolačními vlastnostmi. Ta otočená k jihu jsou navíc vybavena vnějším, elektricky ovládaným stíněním. 

Větrání domu je zajištěno centrální rekuperační jednotkou Jablotron Futura L, ke které je napojen entalpický modul CoolBreeze, který z části zajišťuje vytápění a chlazení domu (cca 4kW) pomocí malého tepelného čerpadla. Jako doplňkový zdroj tepla jsou uvažovány celoplošné elektrické topné folie HeatFlow, které jsou velmi dobře kombinovatelné se suchými skladbami podlah Fermacell. V obývacím pokoji je osazeno komínové těleso Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. Je to krásný doplněk, který dům bezpečně vytopí, i když dojde k delšímu výpadku elektřiny - což zde není nic neobvyklého. V domě je uvažováno se splachováním s dešťovou vodou. 

21.6.2021: Zahajujeme montáž domu. Na parcelu není úplně ideální přístup, silničky jsou úzké, kamion musí z části couvat. Investoři zpevnili přístup na pozemek kamenivem, což se ukázalo vzhledem k úhrnům srážek posledních dní jako zcela nezbytné. Ale s pomocí velkého jeřábu, který přijel až z Pardubic se nám podaří umístit první panely a pak už to jde vcelku dobře. Panely jsou silnější než obvykle a to díky zesíleným sloupkům (60/160) a hlavně díky vnější dřevovláknité desce tl. 100 mm - ale dnes už je stovkové dřevovlákno náš nový standard. Zajímavý pohled naskýtají panely navazující na rohové okno v obývacím pokoji, ze kterých trčí dlouhé vykonzolavané průvlaky, které jsou pro manipulaci vyztuženy diagonálními vzpěrami. Ve finále je pak v rohu instalován nosný ocelový sloupek. Atypický je rovněž ocelový průvlak na obývacím pokojem a prefabrikovaný stropní panel kryjící závětří. Je to jedna z našich úplně prvních zkušeností s prefabrikací stropních panelů. 

22.6.2021: Pokračujeme v montáži konstrukce stropů. Zde jsou hlavními nosnými prvky stropní trámy 60/220, které jsou v prostoru pod koupelnou zaměněny za I nosníky se stojinou z OSB. Stropní nosníky jsou zavěšeny do obvodových stěn pomocí ocelových třmenů. Vnitřní nosné příčky jsou sníženy a stropní nosníky jsou na ně prostě uloženy a přikotveny úhelníky. Vrchní záklop je zhotoven z OSB tl. 22. mm.

23.6.2021: Instalujeme základové prahy pro 2.NP a montujeme panely 2.NP společně s konstrukcí krovu. Obzvlášť uložení vaznice je poměrně náročný úkon. Osazujeme 2.díl komína. Do večera máme osazenu většinu krokví a stavbu zabezpečíme proti dešti plachtou. 

24.6.2021: Dokončujeme montáž krovu a pokračujeme v pracech uvnitř domu. Je toho mnoho, co musíme udělat. 

25.6.2021: Stavíme lešení kolem dokola domu. Teď, když už tu není potřeba jeřáb, je na to konečně místo. Konstrukce je kompletně smontována a na víkend přetažena stavební plachtou. 

28.6.2021: Dalším důležitým krokem je montáž celoplošného bednění z DHF desek tl. 15 mm (P+D), kteru slouží jako smykově tuhá střešní deska a zároveň jako pojistná hydroizolace střechy. 

29.6.2021: Pokračujeme v práci na podkladních vrstvách střechy. Zhotovujeme provětrávanou mezeru instalací kontralatí a plné bednění z prken, které slouží jako podklad pro falcovanou hliníkovou krytinu. Uvnitř domu pracujeme na tesařské konstrukci schodiště. Probíhá montáž velké rohové okenní sestavy. Bohužel při montáži prasklo jedno ze skel a před finalizací domu bude muset být vyměněno. 

30.6.2021: Prkenné bednění střechy a schody jsou dokončeny. Probíhají dokončovací práce na konstrukci, například oblepení styku panelu a základové desky butylovou páskou, atp.

2.7.2021: Probíhá montáž dřevěných střešní oken od firmy ROTO . Jsou to špičkové výrobky splňující nejpřísnější kritéria pro výstavbu pasivních objektů.

7.7.2021: Na stavbu se přijíždí podívat i pokrývači, abychom společně doladili některé detaily, jako třeba detail přechodu omítky a střechy ve štítech, oplechování komína, antérnní stožár a další. Nyní si mohou začít připravovat materiál na dílně. 

8.7.2021: Montujeme rozšiřovací L-profily (stojina z OSB + lať) z boku na krokve, abychom dosáhli potřebné šířky dutiny pro tepelnou izolaci. Jsou instalovány okapy, rovněž v hliníkovém systému krytiny PREFA. 

12.7.2021: Naplno se rozbíhají pokrývačské práce. Nejprve je instalována akustická podložka, která zároveň slouží jako pojistná kontaktní hydroizolace. Poté jsou instalovány svitky hliníkové plechu. Pochopitelně na okapu je provedena nasávací větrací mřížka a v hřebenu je provedeno liniové systémové odvětrání celé mezery. 

15.7.2021: Práce na střeše pokračují. Uvnitř domu je jako první zhotoven protipožární sádrokartonový podhled ve technické místnosti, aby mohly být provedena instalace rozdělovacích boxů vzduchotechniky. 

19.7.2021: Střecha je z větší části hotová. Instaluje se olemování střešních oken, nášlapné plošiny pro kominíka a sněhové zábrany, které jsou vzhledem k vysokému zatížení sněhem montovány ve dvou řadách -  při okapu a nad střešními okny. Provádí se oplechování komína. Uvnitř domu se intenzivně pracuje na parobrzdné rovině z OSB4 (tl. 15 mm, P+D) na vnitřním líci krovu a na pečlivé izolaci střešní oken, která jsou vlastně vsazena ve větrané mezeře krovu. Rovněž je dopojována parotěsná rovina na límec střešních oken. 

21.7.2021: Nastupují fasádníci, aby dům dali do lepidla a výztužné síťoviny. V místě napojení panelů, v rozích oken a dalších kritických míst je výztužná síťovina zdvojena. 

22.7.2021: Střecha je kompletně dokončena a tím je hotová i první stavební etapa, kterou můžeme předat investorům. Střecha je opravdu vyjímečná a precizně řemeslně provedená. Všechna čest, páni klempíři! Uvnitř dokončujeme práce na vnitřní parobrzdné rovině, probíhá přelepení spár OSB desek AirStop páskami. Pokračují práce na podkladní vrstvě fasády s výztužnou síťovinou. Po dokončení bude muset tato vrstva 4-6 týdnů zrát.

27.7.2021: Zahajujeme práce na rozvodech vzduchotechniky od firmy Jabltron. Není to vůbec jednoduché a trasování bylo nezbytné zkoordinovat se statikou, zejména stropy. Proto jsou také v ocelovém stropním průvlaku HEB připraveny čtyři kruhové otvory pro vedení směrem ke kuchyni. Vzduchotechnika bude řízena na základě měření hladiny CO2 v jednotlivých místnostech a bude do ní též dopojena digestoř od firmy Faber. 

28.7.2021: Probíhá aplikace tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do dutiny mezi krovy. Nejrpve se musí dutiny navrtat a poté probíhá jejich tlakové foukání. Hustota izolace je průběžně kontrolována kontrolními odvrty. 

29.7.2021: Dokončili jsme montáž rozvodů vzduchotekniky. Probíhají dokončovací práce na detailech podkladní vrstvy fasády a vnitřní parotěsné roviny. Dokončujeme foukání izolace a zapravujeme za sebou otvory - zpětným vložením vykrouženého víčka, přelepením systémovou záplatou Airstop a zajištěním latičkou.

4.8.2021: S investory připravujeme umístění zásuvek a vypínačů, které bude sloužit jako podklad pro elektrikáře, kteří nastupují v příštím týdnu. 

9.8.2021: Nastupují elektrikáři, aby natahali rozvody elektroinstalací, zabezpečovacího systému a regulaci vytápění a vzduchotechniky. Poprvé vyzkoušíme řízení dálkové řízení podlahového vytápění přes ovladače Jablotron Alfa.   

12.8.2021: Rozvody elektřiny jsou hotové. V příštím týdnu bychom měli pokračovat na rozvodech vody.

16.8.2021: Pracujeme na rozvodech vody. Jsou zhotoveny ve speciálním potrubí Alpex, které se nasvařuje. Spojovací prvky v rozvětveních jsou výlučně lisované. Toalety budou splachovány dešťovou vodou. 

17.8.2021: Zhotovujeme finální silikonovou fasádu domu v bílé barvě. Počasí nám přeje. Se soumrakem demontujeme lešení a necháme tak volný prostor kolem domu k další návazné stavební činnosti. 

23.8.2021: Začínáme s rastrováním stropů v přízemí a v podkroví. 

24.8.2021: Na stavbě proběhl první kontrolní BlowerDoor Test celistvosti vnitřní parobrzdné/parotěsné roviny s výsledkem 0,47, což s rezervou splňuje hodnotu 1,0, která je předepsána pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám v kategorii B.0.

30.8.2021: Rastrování stropů je dokončeno, zbývá udělat poslední kontrolu a případné doplnění rozvodů před zaklopením. 

9.9.2021: Provádíme napojení hydroizolace stavby pod velkým rohovým oknem v obývacím pokoji. Spolu s technickým dozorem investora a fasádníkem dotahujeme některé detaily fasády. Mezi stropní nosníky je vložena protipožární a akustická izolace. 

13.9.2021: Probíhá aplikace tepelné izolace do předstěn, akustické do příček a postupně začínáme i se zaklápěním svislých konstrukcí sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 12,5 mm. Na strop v přízemí je použit červený protipožární sádrokarton. 

20.9.2021: Pokračují práce na záklopech konstrukcí. Rodina investora zatím připravila ocelový nosný rošt pro budoucí terasu. 

22.9.2021: Navážíme tvrzený podlahový polystyren, který použijeme jako tepelnou izolaci podlahy v přízemí. Rovněž vezeme modřínové hranoly a prkna pro terasu. 

24.9.2021: Začínáme s realizací modřínové terasy, která zajistí bezbariérový přístup do domu v místě zádveří i velkého posuvného okna v obývacím pokoji. Připravujeme pro realizaci provětrávanou fasádu v krytém závětří - bude tvořena svislými modřínovými profily rhombus. 

27.9.2021: Dokončujeme zaklápění konstrukcí a pokračujeme v práci na terase. Přijíždí měkké dřevovláknité desky (tzv. Hobra), speciální voštiny od Fermacellu a zásyp do skladby podlahy v podkroví (rovněž od Fermacellu). Zvyšuje se tím akustický útlum podlahového souvrství. 

30.9.2021: Máme položenou voštinu a pokládáme vrchní dřevovláknité desky. V obývacím pokoji máme vyskládaný podlahový polystyren. Dokončujeme terasu a přesouváme se na kousek provětrávané dřevěné fasády. 

5.10.2021: Probíhá montáž podlahových topných folií HeatFlow. Měníme prasklé sklo v posuvných dveřích na terasu a dokončujeme montáž provětrávané dřevěné fasády v závětří. 

6.10.2021: Začínáme s pokládkou podlahových prvků Fermacell 2E22, které budou tvořit podkladní vrstvu pro finální podlahové krytiny - dřevěné lamely v obytných místnostech a dlažbu v koupelnách. 

19.10.2021: Jsou dokončeny obklady koupelen a veškeré dlažby v domě. O víkendu investoři s bagristou pracovali na terénních úpravách kolem domu. 

21.10.2021. Dokončujeme tmelení a zahajujeme broušení sádrokartonů. Dům se připravuje pro výmalbu. Probíhají kompletační práce na elektroinstalacích, dokončili jsme hromosvod. 

22.10.2021: Začínáme s výmalbou interiéru domu. 

25.10.2021: Dokončili jsme výmalbu domu. 

26.10.2021: Nastoupili podlaháři a pokládají dubovou podlahu. Je to nádherná podlaha ve velkých lamelách. Vypadá opravdu dobře. Probíhá kompletace sanitárního vybavení, osazujeme sprchové kouty, baterie a toalety. 

29.10.2021: Dokončujeme podlahu dole, zbývá schodiště a horní patro, se kterým si budeme hrát v příštím týdnu. 

1.11.2021: Probíhá kompletace vzduchotechniky - osazujeme větrací jednotku Jablotron Futura a bojler Jablotron Ambienta. V přízemí už probíhá montáž kuchyně, kterou pro investory zajišťuje místní pan truhlář. V domě vládne čilý stavební ruch. 

3.11.2021: Dokončujeme obklad schodiště dubovou podlahou. Dodavatel investora montuje hliníkovou pergolu nad terasou. 

8.11.2021: Pergola je dokončená a stejně tak i dubová podlaha, vyjma zalištování, které bude následovat montáž dveří zn. Sapeli. Elektrikáři kompletují a připravujeme se na oživení celého systému vč. regulace VZT a podlahového topení. 

11.11.2021: Jsou namontovány interiérové dveře Sapeli a proběhl hrubý stavební úklid. 

16.11.2021: Truhlář dokončil montáž skříněk pod umyvadla s nádhernými dřevěnými deskami, na které budeme osazovat plochá oválná umyvadla a baterie. Dům topí a svítí.

29.11.2021: Dokončili jsme montáž sprchových koutů, baterií, umyvadel. Jsou dolištovány podlahy vč. schodiště. Zapravili jsme terasu pro montáži pergoly. Z velké části máme zkompletované elektroinstalace vč. zabezpečovacího systému. Je osazena vnější jednotka tepelného čerpadla vzduch-vzduch a spouští se vzduchotechnika vč. regulace. Ale hlavně napadl první letošní sníh a je tu nádherná zima... a uvnitř domu krásně teplo. 

2.12.2021: V podvečer se nám podařilo oživit systém regulace vzduchotechniky a podlahového topení. Začíná to vypadat, že si systémy v domě budou "rozumět". Jsme všichni rádi, že to funguje. 

6.12.2021: Intenzivně pracujeme na odstraňování posledních drobností a přípravě domu pro nastěhování budoucích majitelů.

8.12.2021: Probíhá závěrečný úklid stavby. Vše je připraveno na zítřejší předání stavby. 

9.12.2021: Úspěšně jsme předali dům majitelům a oni si nyní mohou začít užívat adventní čas v novém domě.