Individuální projekt PASIVNÍ DŮM

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 149.00 m²
Podlahová plocha 124.10 m²
Výška hřebene 5.55 m
Sklon střechy 23°

Trend snižování energetické náročnosti budov v zemích Evropské unie je jasně daný a dříve nebo později nás pravděpodobně čeká doba, kdy nebudeme stavět nic jiného než pasivní domy. Vždycky je nejlepší, když se už od první skici architekta táhnou základní principy pasivního domu (např. orientace vůči světovým stranám) jako nit celým projektem. Jenže zdaleka ne všechny situace jsou takové a občas je potřeba zatnout zuby a soustředit všechny síly, aby se vše dotáhlo ke zdárnému konci,

V kooperaci se společností Biosuntec, která zpracovává dokumentaci pro dotaci z programu Nová zelená úsporám, navrhuje a realizuje technologii topení, větrání, ohřevu TUV a fotovoltaiky na střeše, se společně pokusíme zrealizovat náš první pasiv - bohužel jdeme tou druhou cestou, takže se snažíme udělat pasivní dům z již povolené stavby. Naštěstí myšlenka domu s velmi nízkou energetickou náročností přišla před zadáním domu do výroby a my jsme mohli upravit skladby panelů, podlahy i stropu.

Přízemní dům s vnějšími půdorysnými rozměry 10,0 x 14,9 m a vnitřní dispozici 4+kk bude poskytovat krásné zázemí pro společný život mladé rodiny. Základním stavebním kamenem jsou opět difuzně otevřené celostěnové panely v systému DNK speciálně upravené na základě požadavků zpracovatele dotace. Dům bude vytápění teplovzdušným vytápěním s integrovaným větráním s rekuperací tepla. Z pokročilých technologií budou instalovány fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, stínění zajistí předokenní rolety.

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Pohled ze zahrady

Pohled z ulice

Reference / Mladkov u Boskovic

Období realizace

07-12/2017

Charakteristika domu

Cesta na svět nebyla pro náš první pasivní dům vůbec jednoduchá, naštěstí se ale zdá, že pestrý tým v čele s velmi komunikativním a schopným investorem by mohl dosáhnout úspěchu. Na začátku byla podepsaná smouva na realizaci běžného domu, ale před zadáním panelů do výroby se investor rozhodl jít pasivní cestou. Vývozní termín se sice o měsíc posunul, ale vše jsme zvládli a ve výrobním závodu DNK jsme na základě pokynů firmy Biosuntec vyrobili panely a osadili okna. Montáž je naplánována na pondělí 17.7.2017, tak uvidíme, jak si to sedne.

Základní obvodový panel DNK Difu je zde použit v zesílené variantě. Z exteriéru jsou použity dřevovláknité desky (2x60 mm), které jsou přisponkovány (nerez) na nosný rám z KVH 60/160, který je vyplněn foukanou celulózovou izolací o minimální hustotě 65 kg/m3. Z vnitřní strany je použita OSB4 tl. 15 mm, která dodává panelům smykovou tuhost a přebírá funkci parobrzdné roviny. Z vnitřní strany jsou ještě přimontovány KVH hranoly předstěny 60/60. Na stavbě po rozvedení instalací bude předstěna vyplněna minerální vatou.

Vzhledem ke značné tloušťce izolace v podlaze musely být obvodové panely zvýšeny z 2,84 m na 3,04 m.

Nad okny je provedena příprava pro osazení kastlíků předokenních rolet. Aby nedocházelo k lokálnímu tepelnému mostu, bude pod kastlík instalována "superizolace" Aerogel v tloušťce 40 mm, která co do tepelného odporu nahradí téměř celý vnější zateplovací systém (120 mm dřevovláknité desky).  

Okna a vstupní dveře jsou v profilu DafePlast Progress a jsou osazeny na podkladní profily z UltraFoamu resp. termopanu. Přípojná spára okna k panelu je pochopitelně přelepena systémovými vzduchotěsnými páskami, vnější zateplovací systém překrývá částečně rám okna a styk je ošetřen komprimační páskou. Okna byla jediná věc, která zcela bez úpravy splnila požadavky pro pasivní dům.

Na tomto domě se udála další velká změna: rozhodli jsme se, že veškeré příčky zhotovíme jako dřevěné (KVH 60/100) s jednostranným záklopem sádrovláknitou deskou Fermacell. Již v této fázi bylo nezbytné myslet na rozvody vzduchotechniky - páteřní rozvod bude umístěn pod sníženým SDK v chodbě a proto na něj příčky musely být přípraveny. Příčky jsou o 4 cm nižš než obvodové panely, aby v mezeře šlo protáhnout OSB4 parobrzdné roviny stropu a ještě zůstala dilatační mezera vůči vazníkům.

Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny. Střecha je jednoduchá valbová a jižní valba je připravena na osazení fotovoltaických panelů. Rovněž je uvažováno s úložným prostorem. Komín se investor oproti původnímu projektu rozhodl zrušit.

29.5.2017: Zahájeny práce na základové desce - zcela v režii investora. Pouze jsme upravili rozměry desky a pozici odpadů a průchodek, protože dům se díky nárustu skladby stěny a limitní zastavěné ploše (149 m2) musel zmenšovat směrem dovnitř. Zateplení soklu desky je dle instrukcí Biosuntec 100 mm XPS.

28.6.2017: Dvoustupňová základová deska je hotová a nyní může v klidu zrát.

17.7.2017: V brzkých ranních hodinách zahajujeme montáž panelů stavebního systému DNK. Panely jsou trošku menší než obvykle, protože s nárustem tloušťky izolací roste jejich hmotnost. Panely jsou osazovány na podložky (min. 10 mm) a vniklá mezera se po zafoliování střechy vyplní expanzní maltou od Fermacellu, která zajistí lineární podepření panelu. Panelů je dnes nezvykle hodně, protože všechny příčky byly již vyrobeny jako jednostranně zaklopené ztužující panely ve výrobní hale - jsou chráněny střešní folií, aby nedošlo k jejich navlhnutí vlivem povětrnosti a případné deformaci (od změny vlhkosti). Odpoledne už přichází na řadu vazníky, které tvoří nosnou konstrukci střechy. Jedná se o jednoduchou valbovou střechu a s její montáží bychom měli být ve středu hotoví.

23.7.2017: Montáž vazníků je u konce, nyní se soustředíme na zarážky pro tepelnou izolaci stropu a konstrukci úložného prostoru.

24.7.2017: Nastupují pokrývači investora a zahajují laťování střechy.

25.7.2017: První etapa je z naší strany kompletní a předáváme ji investorovi. Jeho pokrývač dodělá během příštího týdne střechu a my se v pondělí 31.7. vrátíme k pokračování na parobrzdné rovině stropu a dalších návazných činnostech.

30.7.2017: Stavíme lešení pro zaklopení římsy a následném zhotovení fasády. 

31.7.2017: Zahajujeme práce na parobrzdné rovině stropu z OSB4 tl. 15 mm  se spoji přelepenými AirStop páskou a chystáme konstrukci na foukání celulózy koncem týdne. 

11.8.2017: Máme zabedněnou římsu a zahájili jsme práce na fasádě. Nad okna v místech budoucích přiznaných kastlíků pro předokenní rolety instalujeme pásy superizolace Aerogel, která v tloušťce 4 cm nahradí dřevovláknitou desku v tloušťce 12 cm. Díky tomu nebude tento detail slabým místem a nebude zde vznikat tepelný most. Parobrdzná rovina je kompletně hotová. Uvnitř domu jsou provedeny rozvody pro vzduchotechniku a technologii související s realizací pasivní domu - zajišťuje společnost Biosuntec s.r.o.

16.8.2017: Aplikujeme tepelnou celulózovou izolaci ClimatizerPlus (od společnosti Ciur) do podstřešní. Požadavek na finální tloušťku izolace je 480 mm, proto musíme foukat 550 mm. Standardní nadfoukání, které eliminuje sednutí materiálu při volném foukání je 10-15%. I podlaha úložného prostoru je zvednuta do této výše, aby nedocházelo k lokálnímu snížení vrstvy tepelné izolace. 

18.8.2017: Fasáda je v lepidle včetně výztužné síťoviny v ploše i kritických místech (např. diagonální výztuhy u okenních otvorů), jen kousek u vchodu bude potřeba ještě doplnit. Celý fasádní systém vč. podkladních dřevovláknitých desek je od firmy STO. 

23.8.2017. Probíhá montáž parapetů a doděláváme detaily kolem oken. Na tomto domě je použit systém vodotěsných van pod parapety. Jsou dokončeny hrubé rozvody vody vč. osazení vestavěných splachovačů Geberit. Rozvody jsou pod trvalým tlakem vody. 

28.8.2017: Proběhl první blower door test a dopadl na jedničku. Prováděcí technik naměřil hodnotu 0,35 1/h, která je výrazně pod doporučenými hodnotami pro pasivní domy. Jednoznačně úspěch. 

4.9.2017: Nastoupili elektrikáři pro hrubé rozvody elektřiny vč. veškeré přípravy pro technologie pasivního domu. Před začátkem prací proběhla koordinační schůzka elektrikář-investor-zástupce fimy Biosuntec-stavbyvedoucí. Věříme, že tím předejdeme možným nedostatkům v provedení rozvodů. 

6.9.2017: Nastupují mistři sádrokartonáři a budou se zhotovovat rastry stropů, vkládat izolace do předstěn a příček. Následující týden se bude záklápět Fermacellem, tmelit a brousit. 

11.9.2017: Pokračuje se v sádrokartonářských pracích. Na veškeré vnitřní stěny jsou použity sádrovláknité desky Fermacell, na strop instalujeme červené protipožární desky. Ještě tento týden se na stavbu otočí vodař a vzduchař, aby dokončili přípravy před zaklopením. 

20.9.2017: Sádrokartonáři finišují, tmelí a brousí. Jsou zhotoveny kastlíky pro bodovky (aby nedošlo k narušení protipožárního podhledu), investor dodal k zabudování podomítkové baterie. Ještě je nezbytné protáhnout do domu přívod vody. Vše směřuje k zahájení prací na suchých podlahách Fermacell. 

26.9.2017: Je kompletně hotová finální fasáda - minerální lepidlo s výztužnou síťovinou, na které je po jeho vyzrání (2-3 týdny, test speciálním roztokem) přes penetraci nanesena finální silikonová omítka od firmy STO v odstínu del výběru investora. Navážíme materiál na suché podlahy v systému Fermacell. Do podlahy přijde na vrstvu roznášecího podsypu 240 tvrzeného podlahové polystyrenu (EPS 200S) a zátěžové podlahové prvky Ferrmacell 2E22. 

4.10.2017: Máme dokončené suché podlahy v systému Fermacell. V koupelně je osazen speciální systémový prvek Fermacell pro sprchové kouty s integrovaným žlábkem (spádované cementovláknité podlahové prvky, systémově připojený a dotěsněný žlábek a cementovláknité desky na stěnách, vše doplněno hydroizolační hmotou od Fermacellu).  

17.10.2017: Do domu se vrací elektikáři, aby osadili strojky zásuvek a vypínačů, osadili rovadeč a vše popsali. Nyní je dům zcela v péči investora, který zde pilně pracuje na interiérech. Naši elektrikáři se sem ještě jednou vrátí, aby provedli kompletaci elektroinstalací a montáž hromosvodu. Naše práce na domě je téměř u konce.