Individuální projekt ZIMNÍ DŮM

Cena s DPH –    Co vše je součástí ceny
Zastavěná plocha 221.00 m²
Podlahová plocha 193.00 m²
Výška hřebene 5.53 m
Sklon střechy 25°

Zimní dům je dalším ryze individuálním domem z pera našich projektantů z Atelieru DNK. Základní návrh domu zcela odráží požadavky investora na vnitřní uspořádání objektu. Jedná se o poměrně velký dům, jehož zastavěná plocha přesahuje 220 m2,  ve tvaru písmene "L", který je zastřešen klasickou valbovou střechu s přiměřeným sklon i velikostí přesahů. Dominantu domu tvoří obývací prostor s kuchyňským a jídelním koutem, který zaujímá celé jedno křídlo domu a přísluší k němu také terasa, jež bude zastíněna pergolou. V domě se nachází další čtyři obytné místnosti s nezbytným sociálním a technickým zázemím. V domě je též integrovaná garáž určená pro jeden osobní automobil a kola, která je propojená s domem vnitřními dveřmi. V domě se nalézá celá chytře umístěných úložných prostor.

Dům je opět navržen ze stavebního systému DNK, konkrétně z modifikované varianty skladby DNK Difu. Obvodové panely garáže jsou koncipovány jako difuzně uzavřené. Střešní konstrukce je navržena z dřevěných příhradových vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny. Dům nemá komín, ale je vytápěn teplovodním podlahovým vytápěním s elektrokotlem a tepelnýmm čerpadlem. Naše dodávka je dle smlouvy omezena na hrubou uzavřenou stavbu.

 

Zaslat dotaz

Půdorys domu

Pohled ze zahrady

Pohled z ulice

Reference / Mečeříž (Mladá Boleslav)

Období realizace

01-06/2017

Charakteristika domu

Zimní dům dostal své jméno podle opravdovské, možná i ladovské zimy, ve které ho realizujeme. Právě v těchto obdobích opravdu oceníte veškeré výhody prefabrikace vč. osazení oken a instalace parotěsných pásek. Na stavbě se zcela vyhneme mokrým procesům, takže kvalitu naší práce zima neovlivňuje. Přiznejme si ale, že stavět na jaře je přeci jen příjemnější. Byl jsem tam a bořit se ve sněhu nebyl žádný med. Velká poklona patří našim tesařům za jejich zručnost a pečlivost, kterou při montáži prokázali.

11-12/2016: Investor zhotovuje jednostupňovou základovou desku vč. podsklepené části.

12/2016-01/2017: Poslední pracovní týden v prosinci byl ve výrobním závodu DNK v Třebíči věnován přípravě a výrobě celostěnových panelů na "Zimní dům". Panely jsou navrženy v mírně modifikované skladbě DNK Difu. Výplňová vnitřní izolace byla změněna z minerální na foukanou celulózu o hustotě min. 65 kg/m3, což bylo ověřeno kontrolními odvrty a vážením. Předstěna byla na obvodových panelech domu rozšířena ze 40 na 60 mm. Dřevovláknitá deska tloušťky 60 mm na vnějším líci  domu, sloupky 60/140 z KVH a parobrzdná rovina v podobě OSB 4 (Egger, tl. 15 mm, velkoformátová) zůstaly standardní. Již ve výrobě byla osazena do panelů okna, profil DafePlast Progress vč. termoizolačního modulu. okna jsou uložena na speciálních podkladních profilech ze superizolačního materiálu UltraFoam a pochopitelně opatřena systémovými vzdutěsnými páskami. Další "vychytávkou" použitou na tomto domě je speciální izolační systém pod parapety od firmy STO, který vytvoří vodotěsnou vanu pro parapet. Eliminuje se tak kritický detail mnohých dřevostaveb. Střešní vazníky byly rovněž vyrobeny ještě před Novým rokem.

9.1.2017: Zahujujeme montáž dřevostavby v systému DNK. Nejdříve si ale musíme odmést desku a odnosit betonové tvárnice, které dočasně zatěžovaly hydroizolaci. Panely se tak tak vešly na kamion, takže pořadí není pro montáž úplně ideální, stejně jako rozměřování na folii přesahující vnější okraj desky. Zde se projevují zkušenosti našich tesařů, kteří pomalu ale jistě usazují jeden panel za druhým na připravené podložky, které eliminují nerovnosti základové desky a zároveň vytváří mezeru, která bude vyplněna expanzní maltou zajišťující lineární podepření panelu. Není kam spěchat, důležité je vše usadit přesně na své místo. Musíme řešit drobnou kolizi s mírně posunutými prostupy elektřiny, ale jinak jde vše zdárně. Panely na garáži se na první pohled liší, jsou navrženy jako difuzně uzavřené s parotěsnou folií na vnitřní straně a Fermacellem z vnější strany, na který přijde nalepit 60 mm polystyrenu. Panely mezi domem a garáží jsou rovněž specifické. Všechny panely s Fermacellem (ztužující a vnitřní nosné) jsou zakryty střešní folií, aby nedošlo ke zvlnění Fermacellu vlivem vlhkosti. V patnáct hodin už se jeřáb balí a odjíždí. Nyní je čas připravit vše potřebné ke srovnání a kotvení panelů, aby zítra mohly přijet vazníky.

10.1-14.1.2017: Od rána probíhá montáž vazníků. Je to opravdu velká střecha a v té zimě to není nic přijemného. Nezbývá než veškeré činnosti vykonávat nadmíru opatrně a s maximální pečlivostí. Ztužidlové pole je sestaveno na povrchu staveniště a poté jako celek vyzvednuto nahoru. Za den jsou hlavní vazníky nahoře, ale příštích několik dní se budou naši tesaři zabývat vloženými krokvemi ve valbách, nárožích a úžlabích. Všechny vazníky musí být usazeny přesně na předem definovaných polohách a v ideální svislici. Teprve poté jsou zavětrovány a ukotveny. Chemické kotvení panelů provedené včera už lze nyní dotáhnout a je nezbytné po sobě zapravit hydroizolaci (bornit, bitumen, atp.). Jednostupňové desky mají své nevýhody. Na konci týdne je střecha připravena pro další partu.

16.1.-20.1.2017: Zahajujeme montáž pojistné střešní hydroizolace (difuzně otevřená folie), kontralatí a laťování. Tesaři budou dodělávat zarážky pro tepelnou izolaci střechy a revizní lávku v podstřeší. Stavíme lešení, aby bylo možné montovat klempířské prvky a podbití OSB na přesazích, na které bude za příznivých klimatických podmínek zhotovena fasáda.

19.1.2017: Dům je kompletně pod střešní folií, jsou hotové zarážky a revizní lávka vč. vlezu do podstřeší. Zahajujeme práci na parobrzdné rovině z OSB AirStopFinishEco. Na příští týden chystáme pokládku střešní krytiny a vše připravujeme na zafoukání stropu tepelnou izolací.

23.1.2017: Je dokončeno laťování střechy, montuje se ochrana proti vletu ptáků a hmyzu, pracujeme na podbití střechy OSB. Je dokončená montáž parobrzdné roviny.

24.1.2017: Instalujeme vzduchotechniku (rozvody Aereco) vč. prostupů přes stěny a stropní rovinu. Jednotku nainstalujeme až po vybroušení SDK, aby se do ní zbytečně neprášilo. Přelepují se spoje parobrzdné roviny, začínáme s pokládkou střešní krytiny.

25.1.-26.1.2017: Probíhá zateplení stropu foukanou celulózovou izolací ClimatizerPlus v tloušťce 370 mm. Dle pokynů výrobce nadfoukáváme 10%, takže aplikační výška je cca 41 cm. Celý dům balíme do difuzně otevřené folie, protože s fasádou budeme muset vzhledem ke klimatickým podmínkám nějakou dobu počkat.

28.1.-31.1.2017: Investor si zakládá příčky a začíná s rozvody vody a vytažením odpadů. Z naší strany bude probíhat úklid staveniště.

6.2.-10.2.2017: Investor provádí tepelnou izolaci podlah tvrzeným polystyrenem tl. 140 mm. Dům je nyní připraven pro instalaci rozvodů teplovodního podlahového topení.

21.2.2017: Konečně se otepluje a my můžeme provést finální podmazání obvodových stěn domu termoizolační expanzní maltou Fermacell. Příští týden bychom rádi začali s jádrem fasády - pochopitelně v zimní směsi od STO, která je určená pro práci v teplotách nad -5°C.

15.3.2017: Dodavatel investora provedl rozvody teplovodního topení a nyní je podlaha připravena k zalití betonovou samonivelační směsí CemFlow. Jádro fasády by mělo být do konce týdně dokončeno, pokud nás nevyžene déšť předpovídaný na víkend.

23.3.2017: Před víkendem byla zalita podlaha CemFlow a přes víkend probíhá v uzavřeném domě prvotní vyzrání. Následuje masivní větrání a začínáme rastrovat příčky a podhledy. Příčky dostanou ještě jednostranný záklop RigiStabilem. Jádro fasády je dnes hotové. Nyní musí vyzrát a pak budeme pokračovat s finální vrstvou. Na tahu nyní budou především elektrikáři investora, aby provedli rozvody elektřiny v příčkách, předstěnách a stropech.

3.4.2017: Opět se vracíme do stavby a zahajujeme práce na finálních SDK záklopech. Na strop přijde červený protipožární sádrokarton, na stěny RigiStabil a do vlhkých prostor Fermacell. Ještě před zaklopením zateplíme instalační předstěnu minerální vatou (60 mm) a do příček vložíme akustickou izolaci.

20.4.2017: Záklopy SDK konstrukcí jsou kompletní, tj. vytmelené a vybroušené vč. aplikovaných výztužných pásek v rozích. Už jsou také namontována sekční garážová vrata značky Trido. Příští týden by se nám mělo podařit osadit vnitřní bílé parapety. Jakmile se trochu oteplí, zhotovíme finální silikonovou omítku, ale v těchto opravdu zimních dnech není radno to pokoušet.

11.5.2017: Konečně nám počasí trochu přeje. Sláva jaro je tu a my můžeme dodělat finální fasádu. Ještě osadíme atypické stahovací (zateplené, protipožární) schody a po vybroušení podlah a vysátí celého interiéru ještě musím osadit vzduchotechniku (nucené větrání Aereco) - samotnou jednotku i nasávací a odtahové díly. Zatím jsme je neosazovali, aby nedošlo ke zbytečnému zaprášení.

13.6.2017: Výmalba interiéru je hotová, takže osazujeme větrací jednotku Aereco. Zde je výjimečně umístěna v interiéru (technická místnost), z důvodu požárně-bezpečnostního řešení stavby.

Naše dodávka je u konce. Byla to velmi zajímavá zkušenost stavět takto velký dům a ještě k tomu částečně v zimním období a v úzké součinosti s dodavateli investora (voda, topení, eletřina, výmalba, interiéry). Zvládli jsme to my i investor, takže za nás dobrý :-)