Reference / Korkyně (Příbram)

Období realizace

07-08/2018

Charakteristika domu

Příběh tohoto domu se začal psát před více než rokem a to na montáži domu Solaris v Kamenici u Prahy, kam se investor přijel podívat i s paní. Už tehdy se jim dům líbil, jen bylo nutné připravit pozemek pro stavbu a doladit některé velmi důležité detaily - třeba požadavek na kamenný obklad na fasádě. Jsme velice rádi, že se nám společnými silami podařilo projekt dotáhnout až ke stavebnímu povolení. Dnes je důvod k oslavě, protože začínáme stavět na zcela příkladně zhotovené základové desce a připraveném staveniště - to je práce investora. Takto by to mělo vypadat! Naše dodávka je omezena na hrubou uzavřenou stavbu vč. komínu s integrovanými krbovými kamny, střechy, fasády a vzduchotechniky. Zbytek si investor zajišťuje sám nebo s pomocí lokálních subdovatelů. Má nejvyšší čas je zajistit, protože za tři týdny bude stavba jeho a naše práce hotová. 

PODÍVEJTE SE, JAK SE BYDLÍ TOMÁŠOVI A LUDMILE DNES!

9.7.2018: MONTÁŽ PANELŮ: Dům je navržen a vyroben jako montovaná dřevostavba ve stavebním systému DNK s difuzně otevřenou skladbou stěny se zesílenou skladbou stěny a s již zabudovanými okny určenými pro pasivní domy (DafePlast Progress na podkladním profilu UltraFoam). Počasí na montáž vyšlo zcela dokonale, takže během necelých třech hodin jsme osadili na své místo všechny obvodové i vnitřní ztužující panely.

Jádro panelu je tvořeno sloupky z KVH (hoblované vysušené konstrukční smrkové řezivo), mezi kterými je umístěna tepelná izolace. Parobrzdná rovina na vnitřní straně je zajištěna velkoformátovými OSB4 deskami tl. 15 mm, na kterých jsou instalovány hranoly instalační předstěny, která bude dodatečně zateplena. Z vnější strany panelu je již ve výrobě umístěna dřevovláknitá tepelně izolační deska tl. 60 mm.

Zvláštností tohoto domu je dekorativní provětrávaná fasáda s kamenným obkladem na některých jeho částech - naše práce je provést přípravu, tj. latě provětrávané mezery a cementovláknitou desku Fermacell H2O, která slouží jako objemově velice stálý a nenasákavý podklad pro tuto fasádu.

Panely jsou konstrukčně chráněny proti vlivům povětrnosti (svrchní fólie, izolace parapetů, použití materiálů do vlhkého prostředí na obou površích), takže ani předpokládaný noční déšť jim rozhodně neublíží a vodu stojící na desce snadno vymeteme mezerou tvořenou podložkami, na které jsou panely osazeny. 

10.7.2018: Probíhá montáž vazníkové konstrukce střechy a osazení komína Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny, zde v luxusní verzi Lineare S. Dotahuje se kotvení panelů. Provádí se montáž vnější dřevěné konstrukce (vaznice, sloupek), která vynáší přesah střechy nad terasou. 

11.07.2018: Pokračuje práce na montáži střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny. Jedná se o velmi oblíbený typ konstrukce pro zastřešení přízemních domů, protože umožňuje volnou vnitřní dispozici. Klíčovým faktorem je kromě správného návrhu konstrukce především zajištění dostatečné prostorové tuhosti celé střechy - zde je to zajištěno příčnými lisovanými (příhradovými) ztužidly a podélným zavtěrováním Ondřejskými kříži. 

12.07.2018: Navážíme střešní krytinu a zahajujeme práce na laťování střechy. Probíhá montáž zarážek pro tepelnou izolaci podstřeší na úrovni vnějšího líce obvodových panelů.  

13.07.2018: Pokračujeme v práci, aby byla stavba na víkend zakryta. Spáru mezi základovou deskou a panelem vyplňujeme expanzní maltou od firmy Fermacell - zajistí lineární podepření panelů. 

17.7.2018: Probíhá montáž klempířských prvků (okapnice, háky) a zahajujeme montáž střešní krytiny. Uvnitř domu pracujeme podlaze úložného prostoru v podstřeší. 

18.07.2018: Pokračujeme v montáži betonové střešní krytiny KM Beta Brilliant v černé barvě. Zahajujeme práce na parobrzdné rovině stropu z OSB tl. 15 mm. Veškeré spoje budou přelepeny AirStop páskou. Montujeme cementovláknité desky Fermacell na vnější provětrávanou fasádu - budou sloužit jako podklad pro nalepení kamenného obkladu. Vynikají vysokou objemovou stálostí a jsou určeny do exteriéru. 

23.07.2018: Střecha i parobrzdná rovina stropu z OSB tl. 15 mm je kompletní vč. průchodek pro vzduchtechniku a odvětrání radonu z podzákladí. Předádáváme investorovi dokončenou první stavební etapu. Nyní soustředíme své síly na montáž podbití římsy. Pro nátěr palubek je zvolen světlejší odstín než pro nátěr vnější dřevěné nosné konstrukce nad terasou. Obě lazury jsou od firmy OSMO. 

26.07.2018: Zahajujeme práce na fasádě domu. Nejprve instalujeme systémové prvky okolo oken a zakládací profil, poté přijde na řadu lepidlo, vytvoření hřebenu a zapracování výztužné síťoviny do lepidla. Pochopitelně nezapomínáme na diagonální výztuhy v rozích otvorů. Po dokončení jádra bude tato vrstva zrát cca 2-4 týdny. Celý systém je dodávkou německé firmy STO. 

30.07.2018: Jádro fasády je hotové. Investor už intenzivně pracuje uvnitř domu na rastrech pro sádrokartonové příčky a stropy. Nyní je hlavní úkol na něm, my zatím vyčkáme, než jádro fasády vyzraje. 

13.08.2018: Tento týden provedeme aplikaci tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus do podstřeší. Jako mávnutím kouzelného proutku začne být v dřevostavbě žitelně, protože se přestane přehřívat od sluníčka svítcího na černou střechu. Finální vrstva tepelné izolace je stanovena na 380 mm. 

15.08.2018: Provedli jsme aplikaci tepelné izolace ClimatizerPlus do podstřeší. Aplikační výška byla 41-44 cm. Udělali jsme test zralosti jádrové vrstvy fasády - podklad je připraven pro realizaci finální silikonové omítky STO se zrnitostí 1,5-2,0 mm. 

23.08.2018: Zahájili jsme práce na finální omítce a osadili jsme hliníkové parapety. Pod vchodové dveře osazujeme speciální nerezový parapet ze silnějšího plechu. 

26.08.2018: Dokončili jsme finální silikonovou omítku STO pro difuzně otevřené skladby a demontovali lešení. 

31.08.2018: Předáváme stavbu investorovi. Naše práce je hotová. Jen v závěru stavby dopojíme vzduchotechniku a systém Moisture Guard. 

VIDEO Z REDAKČNÍ NÁVŠTĚVY DŘEVOSTAVITELE!