Reference / Kotvrdovice (Blansko)

Období realizace

04-10/2019

Charakteristika domu

Některé domy povolíme snadno a hned napoprvé a člověk si ani neuvědomuje, jaká je to pohoda. V případě tohoto rodinného domu s obytným podkrovím to ale byl zcela jiný šálek kávy. Zasekli jsme se na odboru územního plánování a vypadalo to, že je všem nadějím konec. Nakonec se nám podařilo dům vyladit a jeho vnější vzhled náležitým způsobem zdůvodnit a dostali jsme z odboru zelenou. Za to patří velký dík Pavlovi, našemu vedoucímu projekce, který trpělivě a cílevědomě sbíral argumenty, proč právě tento dům zapadne do okolní zástavby a krajiny. Po 9 měsících se nám podařilo dosáhnout až na stavební povolení. 

Dům typově vychází k domu MERLOT, ale dali jsme mu klasickou sedlovou střechu s těžkou krytinou. Zároveň je zvýšena nadezdívka, což umožňuje lepší využití podkroví - vlastně skoro ani nepoznáte, že jde o podkroví. Oproti MERLOTu byl dům také o trošku zvětšen. 

Dům je vyprojektován jako nízkoenergetická, difuzně otevřená, montovaná dřevostavba v certifikovaném stavebním systému DNK. Máme ambice usilovat s domem o získání dotace z programu Nová zelená úsporám v kategorii B.0, tedy 150.000 + 35.000 Kč. Vytápění je řešeno elektrický podlahovými foliemi HeatFlow a doplňkově krbovými kamny integrovanými přímo v komínovém tělese (Schidel King Fire). Větrání s rekuperací tepla zajišťuje systém inVENTer, konkrétně jednotky ZERO, které jsou nejtišší na trhu. Na střeše domu je dále uvažováno s umístěním fotovoltaických panelů, které budou napojeny na baterie i bojler pro ohřev TUV a spotřebu vyrobené elektřiny v domácnosti. Okna západní fasády jsou stíněna předokenními žaluziemi. K domu dále přísluší kryté stání pro automobil a zahradní sklad. 

V dubnu jsme zhotovili základovou desku a vše bylo připraveno na montáž. Základová deska je navržena jako dvoustupňová, tzn. že hydroizolace a protiradonová ochrana je skryta a chráněna pod svrchní betonovou deskou, do které se dřevostavba kotvena. Není to levné řešení, ale funguje znamenitě, protože si z hydroizolace neuděláte řešeto, když dřevostavbu kotvíte. 

6.5.2019: Po týdenním odkladu zahajujeme montáž přízemí domu. Začínáme už v 8 hodin ráno a v půl dvanácté už přízemí domu stojí. Jde to neobyčejně rychle. Na obvodové stěny je použita vylepšená verze panelu DNK Difu s celulózou (140 mm) uvnitř panelu, která brání letnímu přehřívání, rozšířenou, dodatečně zateplenou instalační předstěnou (60 mm) a vnější dřevovláknitou deskou (60 mm). Smykovou tuhost stěnám dodává velkoformátové OSB4 na vnitřní straně panelu, nosné sloupky jsou z profilů 60/140 (KVH). Všechny příčky jsou dřevěné (KVH 60/100-140 + 1x Fermacell).

Pokračujeme s montáží stropů, kterou jsou tvořeny stropními nosníky 60/240 (á cca 600 mm) zavěšenými v ocelových třmenech BOVA kotvených na obvodových stěnách, takže je zachována kontinuita vnitřní parobrzdné obálky i tuhost spoje obou pater. Záklop je z OSB tl. 22 mm P+D. V místě otevření obývacího pokoje do kuchyně jsou stropy naloženy na mohutný průvlak z lepeného lamelového dřeva, který rovněž nese sloupek krovu. Osazujeme spodní díl komín Schiedel King Fire s integrovanými krbovými kamny. 

8.5.2019: Stavíme lešení kolem stavby a pokračujeme s montáží 2.NP. Opět je za pomoci jeřábu a pár hodin práce našich tesařů postaveno. Panely horního patra jsou kotveny přes základový prah kotvený ke stropu, panely vnitřních příček jsou kotveny skrz do nosníků stropu. V panelech příček jsou skyty skloupky krovu podpírající mohutnou vrcholovou vaznici. Celý krov vč. krokví a kleštin je opět Z KVH a byl připraven na obráběcím centru vč. tesařských detailů, abychom ho na stavbě jen sestavili. Na závěr nasazujeme druhou část komína. Celou stavbu důkladně zaplachtujeme proti hlášenému dešti. 

10.5.2019: Začínáme s podbíjením přesahů palubkami a pokračujeme k dřevovláknitým deskám na horním líci krokví. Navečer máme zaklopeno. 

13.5.2019: Instalujeme kontaktní, difuzně otevřenou, pojistmou hydroizolaci střechy a laťujeme (impregnované latě 60/40). 

14.5.2019: Pokračujeme v práci na střeše. Uvnitř domu se věnujeme práci na parotěsné rovině stropu 2.NP - je tvořena OSB4 tl. 15 mm P+D s přelepenými spoji.  

15.5.2019: Pokládáme střešní krytinu, pracujeme na instalaci klempířských prvků. Pracujeme na zajištění návazností na parozbrzdné rovině, aplikujeme butylovou pásku na styk panelu a základové desky, přelepujeme detaily u styku pater. Montujeme tesařskou konstrukci schodiště. 

16.5.2019: Provádíme prostupy skrz vnitřní parobrzdnou rovinu. Dokončujeme práci na střeše. 

17.5.2019: Probíhá úklid stavby a příprava na předání první stavební etapy. 

20.5.2019: Doděláváme kastlíky pro žaluzie nad západními okny ve 2. nadzemním podlaží. 

21.5.2019: Do domu nastupují elektrikáři, aby provedli základní rozvody elektroinstalací. 

22.5.2019: Kromě elektrikářů už v domě úřaduje také instalatér. Do toho se tam pletu já s kolegy z firmy MoistureGuard a točíme krátký spot o instalaci tohoto systému, který v našich stavbách používáme. Venku prší a prší, přesně to zdejší krajina potřebuje. 

23.5.2019: Vodaři i elektrikáři dál pokračují v práci. My upravujeme lávku v podstřeší, výlez a detaily parotěsné roviny. 

26.5.2019: Instalujeme výstupní plošiny pro přístup ke komínu po střeše, upravujeme systém větrání podstřeší a máme premiéru s novou generací izolačního poklopu vlezu do podstřeší - přidali jsme šrouby, aby bylo možné poklop dotáhnout a ten byl těsný. 

28.5.2019: Vodaři i elektrikáři jsou hotoví. Dnes provádíme aplikaci tepelné celulózové izolace ClimatizerPlus mezi krokve a na kleštiny. Výhodou je výrazný fázový posun tepelné vlny a dokonalé vyplnění celého prostoru. V dutině mezi krokvemi jsme kotrolovali hustotu izolace odvrty. 

30.5.2019: Na domě proběhl blowerdoor test s výsledkem 0,55. Splnili jsme tedy požadovaný limit pro pasivní domy, i když se o pasivní dům vlastně nejedná. V příštím týdnu máme naplánovanou práci na fasádě. 

4.6.2019: Začínáme pracovat na fasádě domu ze systému STO pro difuzně otevřené skladby. 

5.6.2019: Práce na fasádě pokračují, tři strany domu jsou v lepidle STO se zapracovanou výztužnou síťovinou. 

7.6.2019: Dokončujeme poslední chybějící stěnu. Nyní bude lepidlo vzhledem k poměrně značné tloušťce 3-6 týdnů zrát. 

10.6.2019: V domě začali pracovat sádrokartonáři. Usídlili se tu poměrně na dlouho, protože musí vložit izolaci mezi stropní trámy, narastrovat stropy v obou patrech, aplikovat izolaci do předstěn i příček, všechno zaklopit Fermacell, vytmelit, vybrousit a potom je čekají suché podlahy, rovněž v systému Fermacell. 

19.6.2019: V předstěnách je vložena tepelná izolace, mezi stropními nosníky požarní izolace v tl. 100 mm, v příčkách akustická izolace. Zaklápíme stropy, stěny i příčky. Na svislé konstrukce jsou použity sádrovláknité desky Fermacell, na vodorovné klasický sádrokarton s protipožární úpravou (SDK Red). Pro bodovky v kuchyni jsou zapracovány speciální nehořlavé boxy. 

2.7.2019: Práce na obložení stropů a stěn sádrokartonovými a sádrovládnitými deskami jsou hotovy. Všechno máme vytmelené, přebroušené a připravené na finální výmalbu. Dále budeme pokračovat souvrstvím suchých podlah v 1. i 2. NP v systému Fermacell.

9.7.2019: Nahoře už máme vymalováno, dole ještě dobrušujeme. Připravujeme se na pokládku suchých podlah v systému Fermacell. V podkroví bude pokládka voštiny se vsypem probíhat pod dohledem technika Fermacellu. Zahaujeme práce na finální fasádě, dnes penetrujeme. 

11.7.2019: Zhotovujeme finální vnější silikonovou omítku STO. Počasí nám přeje, není ani teplo, ani zima. Celodenní práce se podařila a večer má dům nový kabát. Pokládáme voštinu (30 mm) na podlahách ve 2.NP a aplikujeme zásyp Fermacell. Celý strop se přítíží a značně tlumí kročejový hluk. Na voštinu ještě přijde dřevovláknitá deska sloužící jako další tlumící vrstva a zároveň též jednolitá plocha pro pokládku podlahového vytápění HeatFlow - to je objednáno na příští čtvrtek. Po obvodech místností jsou umístěny dilatační pásky z minerální vlny - rovněž systémový prvek Fermacell. 

16.7.2019: Probíhá montáž fotovoltaických panelů na střechu. Celkem bude na střechu osazeno 12 panelů, 6 na každou stranu. Vyrobená elektřina bude skladována v bateriích pro pozdější využití v domě, zejména pro ohřev teplé užitkové vody. 

17.7.2019: Instalujeme předokenní žaluzie nad velká okna jihozápadní fásády. Žaluzie jsou montovány do viditelných předokenních kastlíků a jsou ovládány elektromotory. 

18.7.2019: V celém domě probíhá instalace podlahového vytápění HeatFlow. Jedná se o topné folie, které se pokládají mezi tepelnou/akustickou izolaci podlahy a roznášecí poloakumulační vrstvu tvořenou podlahovými prvky Fermacell 2E22. Výhodou je rychlá a suchá instalace, jednoduché decentrální ovládání (nebo v nadstandardu aplikace v mobilu) a především kompatibilita se suchými podlahami Fermacell. Takže žádné zalévání teplovodní podlahovky do anhydritu.

22.7.2019: Probíhá pokládka finálních podlahových krytin. Zde si investoři vybrali plovoucí podlahu Egger v tloušťce 12 mm s třídou zátěže 33 mm. Jedná se o prémiový výrobek s velmi dobrými parametry. Následovat bude finální úprava schodiště a příští týden obkladači v koupelnách. 

25.7.2019: Podlaháři zde strávili pár dní a je za nimi vidět kus práce. Ještě se sem vrátí jednou po montáži vnitřních dveří, aby provedli finální zalištování. 

30.7.2019: V domě jsme složili veškerou sanitu, obkladu a dlažby. Čas obkladače se blíží. Připravujeme do výroby konstrukci přístřešku pro auto kombinovaný se zahradním domkem. Montáž by mohla proběhnout v polovině srpna. 

14.8.2019: Montujeme příštřešek pro automobil kombinovaný se zahradním domkem. Navazujeme s hydroizolací střechy. Příští týden přijdou na řadu palubky, okap a svody. Dotahujeme sokl do marmolitu. Osazujeme vnější kryty pro inVENTer. 

26.8.2019: Nastupuje obkladač a práce mu jde dobře od ruky. Dokončujeme poslední úpravy přístřešku. Práce v interiéru se opět rozbíhají. Připravujeme realizaci přípojek, domovní čístirny odpadní vody, retenční nádrže na dešťovou vodu a základů pod přístřešek nad vchodem - ten už je rovněž objednaný a zadaný ve výrobě. 

28.8.2019: Panu obkladači se koupelna doslova rodí pod rukama. Ještě ladíme barvu spárovačky. V přízemí provádí dlažbu v zádveří, na toaletě, v technické místnosti i v prostoru před krbem. 

3.9.2019: Probíhá kompletace elektroinstalací. Zapojují se zásuvky a světla, kompletuje se rozvaděč a vše se chýlí k připojení domu na elektřinu. Montujeme interiérové zábradlí na schodiště. 

5.9.2019: Dokončuje se kompletace elektroinstalací a elektronických systémů v domě. 

9.9.2019: Proběhla montáž vnitřních dveří do obložkových zárubní. Do domu se vrací vodař, kompletuje vodoinstalace vč. zapojení bojleru pro ohřev TUV a osazuje zařizovací předměty, zejména vanu, vaničku sprchového koutu. 

10.9.2019: Pracujeme na výkopech pro domací čistírnu odpadní vod, betonujeme základ pro ČOV a provádíme napojení z domu a do revizní šachty kanalizace. 

12.9.2019: Osazujeme čističku odpadní vod od BioCleaner, konkrétně typ BC4 ve variantě Comfort s odbouráváním fosforu. Odpoledne je čistička připravena k použití. Přípojka vody je připravená a čeká na propojení od místní organizace. Přípojka elektřiny je rovněž hotová.

16.9.2019: Do domu se vrací obkladač, aby dokončil dlažby v koupelně ve sprchovém koutu a kolem vany. Rovněž se do domu chystá podlahář, aby dokončil poslední kousek na schodišti. 

19.9.2019: Obkladač je hotov. Rovněž jsou zcela dokončeny podlahy vč. detailů na schodišti. Příští týden čekáme na zprovoznění fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.

24.9.2019: Do domu míří malíři a sádrokartonáři k drobným opravám. Také proběhne odvoz odpadů a první hrubý úklid domu. 

25.9.2019: Probíhá montáž a zprovoznění fotovoltaické elektrárny vč. bateriového systému. Vše odzkoušeno a funkční. 

26.9.2019: Přijela retenční jímka na dešťovou vodu a probíhá její osazování do země. Rovněž je položeno potrubí dešťové kanalizace. 

27.9.2019: Máme zabudováno retenční jímku pro dešťovou vodu. Dokončujeme práce kolem domu. Betonujeme základy pro přístřešek nad vchodem. 

30.9.2019: Podáváme žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám, kategrie B.0. Dnes se v domě bude montovat kuchyň - to už je ale dodávka investora. 

2.10.2019: Dnes dům připojujeme na vodovodní řád za účasti zástupců z obce. Napouštíme bojler, zkoušíme fotovoltaický ohřev a další procesy závislé na vodě. Provádíme finální kompletaci v koupelnách a technické místnosti. Připravujeme dům na předání novým majitelům. 

7.10.2019: Provádíme základní stavební úklid a umytí oken. Zítra dopojují elektrikáři kuchyň. Ve čtvrtek bychom dům rádi předali novým majitelům. 

10.10.2019: Dům jsme předali investorům a přejeme jim, aby jim dům po dlouhá léta dobře sloužil a byl kvalitním zázemím pro jejich rodinu. Během dalších 14 dnů budeme dodělávat některé věci kolem domu, například domek na technologii čističky, úpravu výšky gajgrů, dveře do zahradního skladu, chybějící obložky u posuvných dveří a další. V první polovině listopadu budeme montovat přístřešek nad vchodem - lehkou ocelovou konstrukci ve tvaru obráceného písmene L opláštěnou cementovláknitými deskami HardiePlank.