Reference / Valeč (Třebíč)

Období realizace

02-08/2023

Charakteristika domu

 Jsme velice rádi, že se opět můžeme vrátit do našeho bezprostředního okolí a stavět dům Solaris v nové rezidenční zóně ve Valči u Hrotovic na Třebíčsku. Je to téměř přesně rok od prvotního kontaktu na brněnském stavebním veletrhu, kde jsme se mladým párem potkali na našem malém stánku. V mezičase bylo nezbytné dotáhnout ne zcela snadnou koupi stavebního pozemku a vypořádat se s podmínkami výstavby v daném území. Byla to dlouhá cesta, ale i díky mravenčí práci investorky v jednání s dotčenými úřady, se vše zdárně podařilo a dům dostal před Vánoci stavební povolení. 

Dům Solaris zůstal téměř beze změn vůči typovému projektu, jen jsme přidali druhou toaletu do koupelny. Dům je navržen jako montovaná dřevostavba ze stavebního systému DMK s difuzně otevřenou skladbou stěny (DMK Difu) a vazníkovou střechou. Dům je pěkně zateplen, ve stěnách je 30 cm izolace, v podlaze 20 cm tvrzeného podlahového polystyrenu a ve stropě 40 cm foukané celulózy. V panelech jsou osazena kompozitní okna DafePlast Progress s izolačními trojskly. V domě je navržena větrací rekuperační jednotka Jablotron Futura L. Vytápění je z velké části řešeno tepelných čerpadlem CoolBreeze vzduch-vzduch napojeným na systém vzduchotechniky. Zbývající část je pokryta krbovými kamny Schiedel King Fire integrovanými v komínovém tělese a karbonovými topnými fóliemi. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn pomocí bojleru s tepelným čerpadlem. V domě je navržen a bude instalován systém splachování dešťovou vodou. 

01/2023: Využíváme teplejší počasí a začínáme s pracemi na základové desce. Po geodetickém vytýčení proběhla skrývka ornice, výkopy a betonáž základových pasů.

02/2023: Pokračujeme ve výstavbě ztraceného bednění, instalujeme svislou i vodorovnou výztuž s důrazem na převázání v rozích. Po betonáži a vytvrdnutí provádíme hutnění podkladních vrstev a instalaci sítí pod deskou vč. odvětrání radonu. Následuje betonáž spodní betonové mazaniny. Pokračujeme v instalaci tepelné izolace soklu (80 mm XPS) a zhotovujeme hydroizolaci pomocí fólie SikaPlan tl. 1,5 mm. Závěrečnou fází je rozmístění plošné výztuže a betonáž vrchní 13 cm silné desky. 

27.2.2023: Probíhá montáž domu. Na stavbu přijel kamion s panely, které jsou pomocí jeřábu umisťovány na své pozice na základové desce a jsou zajištěny montážními vzpěrami. Počasí nám přeje a během dopoledne máme všechny panely namontovány. Do panelů byla již ve výrobě osazena okna s izolačními trojskly. Okna jsou pečlivě oblepena páskami zajišťující napojení na vnitřní parobrdnou obálku stavby. Pod budoucími vnějšími parapety jsou zhotovena hydroizolační lůžka. Rovněž je zhotovena vnější dřevěná konstrukce, která vynáší přesah střechy nad terasou. Odpoledne se věnujeme osazování střešních vazníků a na závěr i komínové tělesa Schiedel King Fire. 

PODÍVEJTE SE NA ČASOSBĚRNÉ VIDEO Z MONTÁŽE DOMU!

28.2.2023: Pokračujeme v práci na vazníkové konstrukci. Dotahujeme kotevní šrouby panelů. 

2.3.2023: Dokončili jsme montáž vazníkové konstrukce. Přichází pokrývači, aby instalovali pojistnou hydroizolaci a střechu zalaťovali. Provádíme podmazání domu výplňovou expanzní maltou od Fermacellu. 

6.3.2023: Laťování střechy je dokončeno. Pokračujeme pokládkou betonové krytiny Terran Danubia Evo. Uvnitř domu máme hotové zarážky pro tepelnou izolaci v podstřeší a osazenu zárubeň pro půdní schody do podstřeší. Pracujeme na zhotovení úložného prostoru v podstřeší. 

9.3.2023: Je dokončená pokládka střešní krytiny Terran Danubia Evo vč. klempířských prvků v barveném pozinkovaném plechu slovenského výrobce KJG. Uvnitř domu jsme dokončili vnitřní parobrzdnou rovinu stropu z OSB FireStop. Veškeré spoje vč. napojení na stěny jsou přelepeny AirStop páskami. Je dokončen úložný prostor v podstřeší a je osazena vlezová zárubeň pro stahovací schody do podstřeší vč. izolačního víka. Rovněž je přelepen styk základová deska - panel a všechny kotevní úhelníky. 

14.3.2023: Rastrujeme příčky a připravujeme dům pro nástup jednotlivých profesí. První budou v příštím týdnu vzduchaři. 

16.3.2023: Pokračují práce na zhotovení palubkového podbití přesahů střechy. Uvnitř domu jsme dokončili narastrování příček. Osadili jsme nové okno do jednoho z pokojů. To původní bylo poškozené, tak jsme ho ve výrobě do panelu ani neosazovali. 

24.3.2023: Je dokončené podbití přesahů palubkami vč. dvojitého nátěru tenkovrstvou olejovou lazurou OSMO. Rovněž jsme provedli a dokončili rozvody vzduchotechniky vč. elektromechanicky ovládaných klapek VarioBreeze. 

3.4.2023: Máme zaizolovaný strop foukanou celulózou ClimatizerPlus od firmy Ciur. Projektovaná výška izolace je 40 cm. Takto silná vrstva izolace zajistí dokonalou ochranu před zimními mrazy i letním horkem. 

12.4.2023: Máme dokončený minerální jádro fasády s výztužnou síťovinou. Nyní bude muset 4-6 týdnů zrát, než na něj budeme moci nanést finální silikonovou omítku. Podařilo se nám dokončit specifikaci koupelen a může tedy nastoupit vodař, aby provedl rozvody vody a zaústění odpadů. 

17.4.2023: Jsou hotové rozvody vody a dopojení odpadů. Nastupují elektrikáři, aby zhotovili rozvody elektroinstalací dle požadavku investora. 

24.4.2023: Provádíme kontrolní blowerdoor test s velmi dobrým výsledkem 0,39. S rezervou plníme hodnotu požadovanou pro výstavbu v pasivním standardu. 

28.4.2023: Rozvody elektřiny jsou hotové. Trochu se nám to zadrhlo v případě kuchyně, protože investoři neměli k dispozici výkresy kuchyňské linky. 

3.5.2023: Navážíme materiály pro zaklápění konstrukcí. Vkládáme tepelnou izolaci předstěn a akustickou izolaci příček. Vydřevujeme pro horní skříňky za kuchyňskou linkou. 

9.5.2023: Začínáme zaklápět. Na stropy přijde červený protipožární sádrokarton, na stěny sádrovláknité desky Fermacell, které vynikají svými akustickými a statickými vlastnostmi. 

16.5.2023: Instalujeme výztužné pásky do rohů. Provádíme tmelení a broušení. 

22.5.2023: Provádíme první výmalbu. Penetrujeme fasádu a osazujeme parapety. Jakmile pomine nebezpečí bouřek, zhotovíme finální fasádu. 

29.05.2023: Fasáda je hotová. Dům má nový kabát a vypadá velice pěkně. Sokl je zatažený do lepidla. 

1.6.2023: Osazujeme zbylé krabice elektroinstalací a připravujeme dům do další fáze výstavby. 

6.6.2023: Probíhá montáž elektrických topných karbonových fólií do souvrství podlahy. Montáž je zakončena měřením pro revizi a snímkováním thermokamerou.

7.6.2023: Na pokládku karbonových fólií plynule navazuje montáž podlahových dílců Fermacell 2E22, které jsou hlavní součástí suchého systému podlahy. Rovněž osazujeme speciální sprchový set s linovým žlabem, opět přímo v systému Fermacell.  

11.6.2023: Nastupuje náš obkladač, aby zhotovil hydroizolace a následně pokračoval v pokládce obkladů a dlažeb. 

15.6.2023: Finišujeme s obklady a dlažbami. V příštím týdnu bychom se měli soustředit na osazené vzduchotechniky a kompletaci sanitárního vybavení koupelny a toalety. 

23.6.2023: Vzduchotechniku jsme nakonec museli o pár dní pozdržet. Místo nich nastupují podlaháři, aby začali pokládat podlahy v domě. Jedná se o SPC vinylové podlahy, které vykazují velmi vysokou otěruvzdornost a jsou pokládány plovoucím způsobem. Rovněž jsou vhodné pro podlahové vytápění. 

28.6.2023: Je provedena instalace vzduchotechniky - větrací jednotka Jablotron Futura L a chladící a topný modul CoolBreeze. Rovněž je osazen bojler Airston Nuos Primo HC s integrovaným tepelným čerpadlem pro ohřev teplé užitkové vody.  

30.6.2023: Pokládka podlah je kompletně dokončena. Nyní můžou přijít namontovat interiérové dveře. 

13.7.2023: Je osazená sanita vč. skříňky pod umyvadlo. Dále jsme namontovali jednotku Grundfos Scala pro splachování dešťovou vodou. Proběhla montáž vnitřních dveří - jedná se o klasické plné bílé dveře s polodrážkou a obložkovými zárubněmi. 

18.7.2023: Dolištovali jsme podlahy po montáži dveří. V příštím týdnu nás čekají přípojky. 

24.7.2023: Začínají práce na přípojkách. 

27.7.2023: Osazujeme betonovou jímku na dešťovou vodu. Přípojky vody, kanalizace a elektřiny jsou hotové. Dům svítí a topí.

31.7.2023: Pokračujeme ve zhotovení vsaku z retenční nádrže. Vyjednáváme osazení vodoměru na obci.

1.8.2023: Využíváme připojení k elektrické síti a oživujeme systém větrání domu vč. tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Na vodu si budeme muset ještě týden počkat. Rozbíháme systém monitoringu vlhkosti v konstrukci MoistureGuard. 

2.8.2023: Probíhá montáž vnějších žaluzií do pohledových kastlíků. Vše v antracitové barvě. 

8.8.2023: Dokončili jsme vsak pro přepad dešťové vody z jímky a veškeré práce na přípojkách. 

9.8.2023: Proběhl finální blowerdoor test u akreditované laboratoře s výsledkem 0,34, což je hodnota vyhovující s velkou rezervou i pro rodinné domy v pasivním standardu. 

10.8.2023: Probíhá montáž vodoměru, dopojení bojleru s integrovaným tepelným čerpadlem a zavěšení chybějící záchodové mísy. Pomalu se blížíme do finále.

15.8.2023: Probíhají opravy výmalby. Už zbývá jen finální úklid a můžeme dům předat investorů, kteří začnou s montáží kuchyně a se stěhováním.  

23.8.2023: Dům předáváme investorce, která se i s přítelem rovnou stěhuje a mohou začít dům naplno užívat. Přejeme pohodový život v novém domě!